Author Archives: Loukas

“Niewierny” Tomasz

To rozważanie wygłosiłem na nabożeństwie Polskiej Wspólnoty Episkopalnej we Wrocławiu 26 kwietnia tego roku. Przede wszystkim jest niesprawiedliwe, że Tomasz przeszedł do tradycji jako ten „niewierny”. Czy był w jakiś sposób szczególny, czy wyróżniał się sam z siebie w z … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , ,
Leave a comment

Mariavitism: Mystical, Social, National
A Polish Religious Answer to the Challenges of Modernity

This afternoon I defended my Master thesis at the Tilburg University, thus concluding the programme “Christianity and Society”. The word “defended” doesn’t really correspond with reality, I dare say, for it was rather unlikely that someone would seriously question me … Continue reading

Posted in English entries | Tagged ,
1 Comment

Trynitarna rzeczywistość

Za niespełna dwa tygodnie w kalendarzu liturgicznym zakończy się okres Epifanii (wschodni chrześcijanie mówią w tym kontekście o Teofanii). Nazwa ta pochodzi od starogreckiego słowa  ἐπιφάνεια, epifaneia, które oznacza “objawianie się, uderzającą obecność”. Z chrześcijańskiej perspektywy samoobjawienie Boga łączy się … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , ,
Leave a comment

Trinitarian Reality

In less than two weeks the period of Epiphany will end in the liturgical calendar (Eastern Christians speak in this context of Theophany). This name comes from the ancient Greek ἐπιφάνεια, epiphaneia, “manifestation, striking appearance”. In the Christian perspective the … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , ,
Leave a comment

Wewnętrzny dialog duszy o piekle

­­­Temat piekła, wiecznego potępienia, a, jako odpowiedź na nie – powszechnego zbawienia, powraca ciągle w religijnych rozważaniach, piętrząc trudności i gnębiąc wrażliwe sumienia ludzi ukształtowanych przez chrześcijańską eschatologię. Pojawia się w jego kontekście napięcie pomiędzy zasadami trudnymi do pogodzonenia i … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , , ,
Leave a comment

Prawosławna Juliana z Norwich?

Jestem obrazem Twej niewysłowionej chwały, nawet jeśli noszę rany grzechu Z prawosłwnej liturgii pogrzebowej dla świeckich Kilka dni temu obchodziliśmy pamiątkę św. Juliany z Norwich, średniowiecznej pustelnicy, której pisma są szeroko znane i czytane w zachodnim chrześcijaństwie. Szczególnie słynie ona … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , ,
Leave a comment

The Orthodox Julian of Norwich?

I am the image of Thine inexpressible glory, even though I bear the wounds of sin From the Orthodox funeral service for the laity A few days ago we commemorated Julian of Norwich, the medieval anchoress and mystic whose writings … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , ,
Leave a comment