Monthly Archives: September 2010

Feast of St. Michael and All Angels

Everlasting God, you have ordained and constituted in a wonderful order the ministries of angels and mortals: Mercifully grant that, as your holy angels always serve and worship you in heaven, so by your appointment they may help and defend … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , ,
Leave a comment

Święto Św. Michała i Wszystkich Aniołów

Wiekuisty Boże, powołałeś i ustanowiłeś w cudownym porządku posługi aniołów i ludzi: łaskawie spraw, aby tak jak Twoi święci aniołowie zawsze służą Ci i wychwalają Cię w niebie, przez Twoje ustanowienie mogli pomagać nam i bronić nas tu na ziemi; … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , ,
1 Comment

Kawałki liturgiczne, cz. 1.
Co my właściwie robimy? I po co?

The English version of this article can be found here. “Gdzie przebywa Bóg?” Tym pytaniem zaskoczył rabbi z Kocka kilku uczonych mężów, którym przydarzyło się odwiedzić go. Zaśmiali się i powiedzieli „Cóż to za pytanie! Czyż nie cały świat jest … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , , ,
3 Comments

Liturgical Pieces, part 1
What do we actually do? And what for?

Polska wersja tego artykułu znajduje się tutaj. “Where is the dwelling of God?” This was the question with which the Rabbi of Kotzk surprised a number of learned men who happened to be visiting him. They laughed at him “What … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , , ,
Leave a comment

Lancelot Andrewes

Polska wersja tego artykułu znajduje się tutaj. O Lord and Father, our King and God, by whose grace the Church was enriched by the great learning and eloquent preaching of your servant Lancelot Andrewes, but even more by his example … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , ,
3 Comments

Lancelot Andrewes

The English version of this article is to be found here. O Panie i Ojcze, nasz Królu i Boże, przez którego łaskę Kościół został wzbogacony wspaniałą nauką i wymownym kaznodziejstwem Twego sługi Lancelota Andrewesa, a jeszcze bardziej jego przykładem biblijnej … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , ,
4 Comments

Unia Utrechcka ma już 121 lat

The English version of this article is to be found here. 121 lat temu, 24 września 1889 r., biskupi starokatoliccy Holandii, Szwajcarii i Niemiec podpisali w Utrechcie wspólną deklarację. Ten akt uważany jest za początek Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich, federacji … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged
Leave a comment