Monthly Archives: February 2011

Orthodoxy Feeding on Heresy
Ortodoksja karmiona herezją

Orthodoxy is orthodoxy, heresy is heresy, and never the twain shall meet. In that way, paraphrasing  Rudyard Kipling’s famous saying, one could describe how most people see orthodoxy and heresy. One is the opposite of the other. Jerzy Nowosielski, whose … Continue reading

Posted in English entries, Wpisy po polsku | Tagged , , , ,
Leave a comment

Przeciw małżeństwu?

Znajoma zapytała mnie niedawno dlaczego „polubiłem” na Facebooku stronę o nazwie „Anti-Marriage” (Przeciw małżeństwu). Chociaż nie była to w mojej intencji żadna poważna deklaracja, odpisałem próbując wyjaśnić swoje stanowisko w tej sprawie. Ponieważ od jakiegoś czasu planowałem opublikowanie na ten … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , ,
Leave a comment

Anti-Marriage?

A friend asked me recently why I “liked” a page on Facebook called “Anti-Marriage”. Though it was not meant to be a serious statement, I tried to explain my attitude to that issue. Since I’ve been planning to write something … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , ,
Leave a comment

Pogrzeb Jerzego Nowosielskiego
Jerzy Nowosielski’s Funeral

Dla zainteresowanych zamieszczamy poniżej informacje na temat uroczystości żałobnych ku czci prof. Jerzego Nowosielskiego. Zaczęły się one w południe w cerkwi grekokatolickiej w Krakowie, zaś od godz. 20 będą kontynuowane w tamtejszej cerkwi prawosławnej, gdzie jutro będzie miało miejsce główne … Continue reading

Posted in English entries, Wpisy po polsku | Tagged
Leave a comment

Nowosielski in Former East Prussia

Two years ago we spent our summer holidays driving through Pomerania and the former East Prussia. During that trip we couldn’t miss of course Górowo Iławeckie (German Landsberg), a town located near the present Polish Russian border, only a few … Continue reading

Posted in English entries | Tagged
1 Comment

Nowosielski w dawnych Prusach Wschodnich

Dwa lata temu spędzaliśmy letnie wakacje jeżdżąc po Pomorzu i dawnych Prusach Wschodnich. W ramach tej podróży nie mogło oczywiście zabraknąć Górowa Iławeckiego (niem. Landsberg), miejscowości położonej tuż przy obecnej granicy polsko-rosyjskiej, o zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od dawnego Królewca, a … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged
1 Comment

The Prophet on the Rock Passed Away

May the souls of the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Last Saturday we prayed before the icons which came from his hand. The last two evenings and a good part of the night we spent … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , ,
3 Comments