Niedziela Palmowa – Niedziela Pasji

Wszechmogący i wieczny Boże, w swej troskliwej miłości do rodzaju ludzkiego posłałeś swego Syna, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, aby wziął na siebie nasza naturę, i cierpiał śmierć na krzyżu, dając nam przykład swej ogromnej uniżoności. Łaskawie spraw, abyśmy mogli iść drogą Jego cierpień a także mieć udział w Jego zmartwychwstaniu, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego, który żyje i króluje z Toba i Duchem Świętym, jedyny Bóg, na wieki wieków. Amen.

(Kolekta na Niedziele Palmową, według ‘Modlitewnika Powszechnego’)

Dzisiaj Niedziela Palmowa, która otwiera Wielki Tydzień. Za kilka dni rozpoczniemy obchody największych świąt roku kościelnego – Triduum Paschalnego.

Jezus triumfalnie wjeżdża do Jerozolimy. Jest witany jako obiecany przez proroków król-wybawca, ‘Syn Dawida’. Ale nic nie jest tak zmienne jak opinia publiczna. Niedziela Palmowa to również Niedziela Pasji. Ci sami ludzie, którzy dziś wydaja na jego cześć triumfalne okrzyki, za kilka dni będą krzyczeć: ‘Ukrzyżuj go, ukrzyżuj!’.

To, co wygląda na chwile triumfu jest więc wstępem do drogi krzyżowej. Więcej: zaproszeniem do wstąpienia na nią – dla każdego z nas. Ale Via Crucis (Droga Krzyża) jest jednocześnie Via Lucis (Droga Światła). Czasem piekielnie (sic!) trudno w to uwierzyć i mimo to wstępujemy na nią, a gdzieś głęboko w nas tli sie mimo wszystko iskierka nadziei. Tej, która, jak wiadomo, umiera ostatnia, ale może jako pierwsza zmartwychwstaje…

Chcemy dziś przypomnieć Niedziele Palmowa sprzed dwóch lat, gdy Prymas Kościoła Episkopalnego, ks. bp dr Katharine Jefferts Schori, przebywała z wizyta w Jerozolimie. Była to jej pierwsza wizyta po wyborze i instalacji na urząd prymasowski. Wideo nie jest najlepszej jakości, ale warto je obejrzeć i posłuchać fragmentu kazania.

Dodatkowo zwracamy uwagę, ze istnieje możliwość obchodzenia Wielkiego Tygodnia wspólnie z wiernymi Kościoła Episkopalnego w Stanach Zjednoczonych za pośrednictwem internetu. Z uwagi na różnicę czasu, nabożeństwa na pewno nie będą kolidować z terminami nabożeństw w polskich (i innych europejskich) kościołach. Oto dwie możliwości, które znaleźliśmy:

National Cathedral w Waszyngtonie oraz Trinity Church w Nowym Jorku

Bez wątpienia warto tez zajrzeć na stronę Memorial Church w Harwardzie.

A tak już zupełnie na zakończenie (niestety tylko dla polskojęzycznych odbiorców) dość specyficzny ‘hymn niedzielopalmowy’, albo coś z bogatej skarbnicy Praduszowych skojarzeń okołoliturgicznych (które Loukasowi zazwyczaj wydaja się z lekka bluźniercze):

‘Pejzaż z szubienicą’ Gintrowskiego, Kaczmarskiego i Łapińskiego z ich pierwszej płyty ‘Mury’ (tekst do znalezienia tu):

This entry was posted in Wpisy po polsku and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply