Holy Week begins

A collect for Holy Week (following BCP)

Almighty God, whose most dear Son went not up to joy but first he suffered pain, and entered not into glory before he was crucified: Mercifully grant that we, walking in the way of the cross, may find it none other than the way of life and peace; through the same Jesus Christ thy Son our Lord, who liveth and reigneth with thee and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen.

Kolekta na Wielki Tydzień

(wg Modlitewnika Powszechnego)

Wszechmogący Boże, którego najdroższy Syn, nim wkroczył do radości, cierpiał ból i nie wszedł do chwały zanim nie został ukrzyżowany. Łaskawie spraw, byśmy krocząc drogą krzyża nie uważali jej za nic innego, aniżeli za drogę żywota i pokoju; przez tegoż Jezusa Chrystusa, Twojego Syna i Pana Naszego, który żyje i króluje z Tobą i Duchem Świętym, jeden Bóg, po wszystkie wieki wieków. Amen.

Kommt, ihr Töchter, helft mir klagen,

Sehet! – Wen? – den Bräutigam!

Seht ihn! – Wie? – als wie ein Lamm.

Sehet! – Was? – seht die Geduld,

Seht! – Wohin? – auf unsre Schuld.

Sehet ihn aus Lieb und Huld

Holz zum Kreuze selber tragen.

O Lamm Gottes unschuldig,

Am Stamm des Kreuzes geschlachtet,

Allzeit erfunden geduldig,

Wiewohl du warest verachtet.

All Sünd hast du getragen,

Sonst müßten wir verzagen.

Erbarm dich unser, o Jesu.

Come, daughters, help me lament,

behold! – Whom? – the Bridegroom!

Behold Him! – How? – As a Lamb.

Behold! – What? – behold the patience,

look! – Where? – at our guilt.

See Him, out of love and graciousness

bear the wood for the Cross Himself.

O innocent Lamb of God,

slaughtered on the trunk of the Cross,

patient at all times,

however You were scorned.

You have borne all sins,

otherwise we would have to despair.

Chodźcie, córki, pomóżcie mi opłakiwać,

Patrzcie! Na Kogo?

…na Oblubieńca. Patrzcie na Niego… Jak?

… jak na Baranka.

Patrzcie! Na co?

Na Jego cierpliwość.

Patrzcie… Gdzie?

…na naszą winę;

Patrzcie na Niego,

pozbawionego miłości i chwały,

samotnie niosącego drewno na Krzyż.

O niewinny Baranku Boga

zabity na drzewie Krzyża.

On zawsze cierpliwy,

nawet, gdy został wzgardzony.

Wszystkie nasze grzechy Ty poniosłeś,

inaczej musielibyśmy popaść w rozpacz.

Zmiłuj się nad nami, o Jezu!

This entry was posted in English entries, Wpisy po polsku and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply