Komentarz cz. 7
Commentary part 7

polishFlagPrzetłumaczyliśmy kolejną sekcję Komentarza ks. dra Richarda T. Nolana do Katechizmu z Modlitewnika Powszechnego. Jej tematem jest Kościół, jego cechy charakterystyczne i funkcjonujące w nim posługi. Sporo miejsca w tekście zajmuje kult i modlitwa. Serdecznie polecamy lekturę tej części, którą dołączyliśmy do pozostałych sekcji,dostępnych pod zakładką Zarys wiary – komentarz. Jednocześnie przypominamy, że tematyka eklezjologiczna pojawiała się na naszym blogu już kilkakrotnie. Szczególnie chcielibyśmy polecić lekturę tekstu Jerzego Nowosielskiego, który zatytułowaliśmy Kościół to proteza. Do tematu modlitwy Pradusz obiecuje powrócić niebawem w drugiej części Kawałków liturgicznych.

union-jack-stars-and-stripesWe translated another Unit of Rev. Dr. Richard T. Nolan’s Commentary on the Prayer Book Catechism. Its topic is the church and its characteristics and the ministries it consists of. A lot attention is paid in the text to worship and prayer. We would like to recommend you to read this part that we added to the other units, to be found in the Outline of Faith – Commentary section. We would also like to remind you that the ecclesiological matters have already appeared on our blog several times. We would especially like to recommend you to read the text by Jerzy Nowosielski that we entitled Church is a Prosthesis. Pradusz promises to return to the issue of prayer in the next part of the Liturgical pieces soon.

This entry was posted in English entries, Wpisy po polsku and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply