Pogrzeb Jerzego Nowosielskiego
Jerzy Nowosielski’s Funeral

polishFlagDla zainteresowanych zamieszczamy poniżej informacje na temat uroczystości żałobnych ku czci prof. Jerzego Nowosielskiego. Zaczęły się one w południe w cerkwi grekokatolickiej w Krakowie, zaś od godz. 20 będą kontynuowane w tamtejszej cerkwi prawosławnej, gdzie jutro będzie miało miejsce główne nabożeństwo pogrzebowe.

Nie chcemy przy tej okazji rozdzielać przytyków, ale nie możemy się powstrzymać od pewnej gorzkiej uwagi. Informacje są wzięte ´żywcem´ ze strony internetowej krakowskich grekokatolików i z prawosławnego serwisu www.cerkiew.pl (autorem informacji jest krakowski proboszcz, ks. Jarosław Antosiuk) i… w żaden sposób się do siebie nie odnoszą. Czytając jedynie serwis grekokatolicki, nie uzyska się żadnej informacji o dalszych uroczystościach w cerkwi prawosławnej, zaś odwiedzając jedynie portal prawosławny, nie dowie się niczego o uroczystościach żałobnych u grekokatolików.

A nie wpadło Wam do głowy, o Wielebni i Przewielebni Ojcowie, że przynajmniej oddając ostatnią posługę człowiekowi, który przez całe życie swoją działalnością artystyczną i pisarską łączył obydwie tradycje, można, choć na chwilę, przestać się zachowywać jak nadąsane dzieciaki, które udają, że się wzajemnie nie widza? Wstyd!

Ale może trzeba się cieszyć, że się jakoś zmarłym podzieliliście. W końcu mogliście się tez o niego pobić…

union-jack-stars-and-stripesFor those who are interested, we reproduced below information about the memorial services for Prof. Jerzy Nowosielski (in Polish). It started at noon in the Byzantine Catholic church in Cracow, and at 8 pm it will be continued in the Orthodox church, where the main funeral service will be held tomorrow.

We don’t want to make caustic remarks on the occasion, but we can’t refrain from a bitter one. The information was taken directly from the website of the Cracow Byzantine Catholics and the Orthodox news service www.cerkiew.pl (the author is the priest-in-charge in Cracow, Fr. Jaroslaw Antosiuk) and… they don’t refer to one another in any manner. Reading only the Byzantine Catholic service, you won’t get any information about the celebrations to follow in the Orthodox church, and visiting only the Orthodox website, you won’t learn anything about the memorial service held by Byzantine Catholics.

Didn’t it come to your mind, o Reverend and Most Reverend Fathers, that at least while paying the last tribute to a man who throughout his whole life has been bringing the two traditions together by his art and writings, you could, for a little while, stop behaving like petulant children, who pretend not to see each other? Shame on you!

But perhaps we should be glad that you were able to share the departed. After all, you could have had a fight over him.

W piątek 25 lutego o godz. 17:00 w cerkwi greckokatolickiej w Krakowie pw. Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. Wiślnej 11 odbędzie się nabożeństwo żałobne według wschodniej tradycji (Parastas i Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma) za świętej pamięci prof. Jerzego Nowosielskiego. Nabożeństwu będzie przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Włodzimierz Juszczak Ordynariusz Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego. Ciało prof. Nowosielskiego zostanie przywiezione do świątyni o godz. 12:00 i będzie wystawione do godz. 20:00, gdzie wierni i wszyscy zainteresowani będą mogli oddać hołd wielkiemu artyście stojącemu ponad wszelkimi podziałami kulturowymi i religijnymi o czym świadczy dorobek jego twórczość. Ciekawym a zarazem istotnym elementem biograficznym jest to, że w tej cerkwi przyjął sakrament chrztu. Właśnie tu poznał wschodnią tradycję i kulturę w której był wychowany. Dziś ze smutkiem wdzięczni za dar jego dorobku artystycznego rzesze wiernych będą wspólnie żegnać wielkiego mistrza.

Źródło

25 lutego (piątek) – godz. 20.00 – wprowadzenie do cerkwi (parafia prawosławna w Krakowie, ul. Szpitalna 24) trumny z ciałem; godz. 20.30 – nabożeństwo żałobne, sprawowane przez spowiedników zmarłego. Cerkiew otwarta do godz. 23.00.

26 lutego (sobota) – cerkiew otwarta od godz. 7.00. Główne uroczystości pogrzebowe rozpoczynają się o godz. 9.00. Nabożeństwu i uroczystościom pogrzebowym będzie przewodniczył biskup siemiatycki Jerzy, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy.

Po nabożeństwie, godz. 12.00, od bramy Cmentarza Rakowickiego do Alei Zasłużonych wyruszy kondukt pogrzebowy

Źródło

This entry was posted in English entries, Wpisy po polsku and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply