Paschal Reflections
Refleksje paschalne

Today we start publishing short reflections for the Paschal Triduum. We asked our internet friend, Helen Waddle, to write them for us. Helen is a vocational deacon in the Episcopal Diocese of Oklahoma (ECUSA) serving out of Church of the Savior in Yukon, Oklahoma. Since 1997, Jesus’ Kids (a ministry of the Oklahoma Diocese) has provided her with the opportunity to serve in the inner city among people of various cultural, religious, racial and economic backgrounds.

Dear Helen, thank you for sharing your paschal reflections with us.

Our 40 days of Lent draw to a close as we enter the Sacred Triduum, the three holy days which are the most important of the entire year.  This is the central celebration of the Christian faith, the high holy days of the New Covenant. During these days, we commemorate the event which transformed the world. Enter as fully as you can into the rites of this sacred time allowing God to take you on the most profound, remarkable journey of love.  It is a journey Jesus took for our salvation.  It is a journey He would take if only for you.  Yes, He loves YOU that much.

The below slideshow depicts Jerzy Nowosielski’s Way of the Cross from the church in Krakow (Azory). His icons will accompany us in all our Holy Week reflections.

Rozpoczynamy dzisiaj publikowanie krótkich refleksji na Triduum Paschalne. Poprosiliśmy o nie naszą internetową znajomą, Helen Waddle. Helen jest powołana jako diakon w episkopalnej diecezji Oklahomy. Jej bazą jest Kościół Zbawiciela w Yukon w Oklahomie. Od 1997 Jesus’ Kids (posługa diecezji Oklahomy) dostarczyła jej możliwości służenia w centrum miasta ludziom różnego pochodzenia kulturowego, religijnego, rasowego i ekonomicznego.

Droga Helen, serdecznie dziękujemy za podzielenie się z nami swoimi przemyśleniami paschalnymi.

Nasze czterdzieści dni Wielkiego Postu zbliżają się do końca, gdy wkraczamy w Święte Triduum, trzy święte dni, które najważniejsze w całym roku. To centralne obchody chrześcijaństwa, najświętsze dni Nowego Przymierza. W tych dniach upamiętniamy wydarzenie, które przemieniło świat.

Wejdźcie tak dalece jak to tylko możliwe w obrzędy tego świętego czasu, pozwalając Bogu zabrać się w tę najgłębszą, nadzwyczajną podróż miłości. To podróż, w którą wyruszył Jezus dla naszego zbawienia. Podjąłby ją nawet gdyby chodziło tylko o ciebie. Tak, On miłuje CIĘ aż tak bardzo.

Poniższa droga krzyżowa, z kościoła Krakowie (Azorach), jest autorstwa Jerzego Nowosielskiego. Jego ikony będą nam towarzyszyły przez resztę rozważań w Wielkim Tygodniu.

This entry was posted in English entries, Wpisy po polsku and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply