Materiały ze spotkania w Krakowie
Materials from the meeting in Cracow

Trochę to trwało, ale wreszcie udało nam się opublikować prezentacje, które przedstawiono na konferencji Przybliżyć Kościół Episkopalny 31 marca 2012 w Krakowie oraz kazanie Biskupa Pierre’a Whalona wygłoszone na nabożeństwie eucharystycznym kończącym te konferencje. Znajdziecie je, otwierając zakładkę Projekty na pasku u góry strony. Zapraszamy do lektury i tych, którzy byli z nami, i tych, którzy nie dojechali.

It took us some time, but we finally published the presentations delivered at the conference Bringing the Episcopal Church to Poland on March 31 2012 in Cracaw and Bishop Whalon’s sermon preached at the Eucharist concluding the conference. You can find them on the Projects page available via the brown menu on the top of the website. We invite to read them both those who were with us and those who couldn’t come.

Fot. P. Kalinowski

This entry was posted in English entries, Wpisy po polsku and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply