Gerettet von Sozialismus?
Uratowani przez socjalizm?
Saved by Socialism?

german_flagGestern war der Erste Mai. Zum feier des Tages ein Zitat aus dem umfangreichen Werk von Marion Gräfin Dönhoff. Schon passend, nicht wahr?

[…] man fragt sich, ob nun als nächster absurder Einfall der41AcbWUji2L._SL500_AA300_ Geschichte vielleicht der Kapitalismus zugrunde geht und von einem geläuterten Sozialismus gerettet wird. Das ist gar nicht so unvorstellbar, wie es klingt.

Gewiß, als wirtschaftliches System ist der Sozialis­mus im Wettstreit mit der Marktwirtschaft geschei­tert. Aber als Utopie, als Summe uralter Menschheits­ideale: soziale Gerechtigkeit, Solidarität, Freiheit für die Unterdrückten, Hilfe für die Schwachen, ist er unvergänglich.

polishFlagWczoraj był Pierwszy Maja. Z tej świątecznej okazji cytat z pokaźnego dorobku publicystycznego hr. Marion Dönhoff. Nieźle pasuje, nieprawdaż?

(…) człowiek się zastanawia, czy aby w ramach następnego absurdalnego pomysłu historii z kolei nie zginie z kapitalizm i czy ratunek nie przyjdzie ze strony oczyszczonego socjalizmu. To wcale nie takie niewyobrażalne, jak się wydaje. 

Oczywiście, jako system gospodarczy socjalizm poniósł porażkę w rywalizacji z gospodarka rynkową. Jednakże jako utopia, jako suma prastarych ideałów ludzkości: sprawiedliwości społecznej, solidarności, wolności dla uciśnionych, pomocy słabym, ma walor nieprzemijalności.

union-jack-stars-and-stripesYesterday was May 1. On this festive occasion a quotation from the impressive legacy of countess Marion Dönhoff. Quite appropriate, isn’t it?

one wanders whether, as a result of another absurd idea of history, capitalism won’t perish and whether succour won’t come from purified Socialism. This is not as unimaginable as it may seem. Of course, as an economic system Socialism suffered a defeat in competition with market economy. Yet as a utopia, the sum of ancient human ideals: social justice, solidarity, freedom for the oppressed, help for the weak, it is imperishable.

This entry was posted in English entries, Wpisy po polsku and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply