Tag Archives: Anglo-Catholicism

Pamiątka św. Augustyna
Pierwszego biskupa Canterbury

O Panie Boże nasz, któryś przez swego Syna Jezusa Chrystusa powołał swoich Apostołów i posłał ich, aby głosili Ewangelię wszystkim narodom: Błogosławimy Twoje święte imię za Twego sługę Augustyna, pierwszego arcybiskupa Canterbury, którego pracę na rzecz rozpowszechnienia Twego Kościoła wśród … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , ,
Leave a comment

Blessed Mother
Matko Błogosławiona

Today is Mother’s Day in Poland. Blessed Mother Blessed Gaia Blessed Earth Loving God Engulf and embrace and enfold All those who suffer this morning and all who have died Sorrowful Mother Sorrowful Gaia Sorrowful Earth Loving God Blow compassion … Continue reading

Posted in English entries, Wpisy po polsku | Tagged , , , , ,
1 Comment

Our Father Among the Saints
Augustine of Canterbury

O Lord our God, who by your Son Jesus Christ called your Apostles and sent them forth to preach the Gospel to the nations: We bless your holy name for your servant Augustine, first Archbishop of Canterbury, whose labors in … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , ,
Leave a comment

Zdrowaś Mario

Maj jest miesiącem poświęconym Błogosławionej Dziewicy Theotokos, Matce Bożej. Wydawało nam się to dobrą okazją, aby napisać coś o modlitwie Zdrowaś Mario. Zdrowaś Mario (nazywana również „Pozdrowieniem Anielskim”, albo czasami „Ave Maria”) jest najbardziej znaną ze wszystkich modlitw używanych w … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , , , ,
3 Comments

Hail Mary

May is the month dedicated to the Blessed Virgin Theotokos, the Mother of God. It seemed to us a good opportunity to write something about the prayer Hail Mary. The Hail Mary (also called the “Angelical salutation”, or, sometimes, the … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , , , ,
Leave a comment

Przyjdźcie, zostańcie przemienieni

Jakiś czas temu znajoma, Polka mieszkająca na Wyspach Brytyjskich i uczestnicząca tam w życiu liturgicznym jednego z Kościołów anglikańskich, postanowiła podzielić się na spotkaniu teologów, które miało miejsce na renomowanym polskim uniwersytecie katolickim, swoimi doświadczeniami z anglikanizmem. Jeden z obecnych, … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , , , , , ,
Leave a comment

Come, Be Transfigured

Some time ago a friend, a Pole living in the British Isles, who takes part in the liturgical life of one of the local Anglican churches, decided to share her experience with Anglicanism at a meeting of theologians at a … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , , , , , ,
Leave a comment