Tag Archives: Ascension

Ponad niebem i wszędzie

Wszechmogący Boże, którego błogosławiony Syn, nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, wstąpił ponad niebiosa, aby móc napełnić wszystko, łaskawie obdarz nas wiarą, abyśmy dostrzegli, że zgodnie ze swoją obietnicą pozostaje On z Kościołem na ziemi aż po kres wieków, przez Jezusa Chrystusa … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , , ,
Leave a comment

Beyond The Sky And Everywhere

Almighty God, whose blessed Son our Savior Jesus Christ ascended far above all heavens that he might fill all things: Mercifully give us faith to perceive that, according to his promise, he abides with his Church on earth, even to … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , , , ,
Leave a comment

The Ascension

The sermon I preached last year on Ascension Day in the Old Catholic Church in Amsterdam. Apart from the two Biblical Ascension stories, about the Prophet Elijah and Jesus Christ, I refer in it to two tragic plane crashes, which … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , , , ,
Leave a comment

Wniebowstąpienie

Kazanie, które wygłosiłem w święto Wniebowstąpienia w ubiegłym roku w kościele starokatolickim w Amsterdamie. Oprócz dwóch opowieści biblijnych o Wniebowstąpieniu: Proroka Eliasza i Jezusa Chrystusa, nawiązuję w nim do dwóch tragicznych katastrof lotniczych, które wówczas zaprzątały naszą uwagę: pod Smoleńskiem … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , , , ,
Leave a comment

Hemelvaart

Preek die ik gehouden heb op Hemelvaartsdag vorig jaar in de Oud-Katholieke kerk in Amsterdam. Behalve aan de twee bijbelse hemelvaartsverhalen: van profeet Elia en van Jezus Christus, refereer ik erin aan de twee tragische vliegtuigongelukken die ons destijds sterk … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , , , ,
Leave a comment

Wniebowstąpienie | The Ascension

His ascension means that He is perfectly united with God; we are with Him wherever we are present to God and that is everywhere and always. Because He is “in Heaven”, He is everywhere on Earth; because He ascended, He … Continue reading

Posted in English entries | Tagged ,
Leave a comment