Tag Archives: Feminine God

Blessed Mother
Matko Błogosławiona

Today is Mother’s Day in Poland. Blessed Mother Blessed Gaia Blessed Earth Loving God Engulf and embrace and enfold All those who suffer this morning and all who have died Sorrowful Mother Sorrowful Gaia Sorrowful Earth Loving God Blow compassion … Continue reading

Posted in English entries, Wpisy po polsku | Tagged , , , , ,
1 Comment

Matki Bożej Gromnicznej

Dzisiaj Gromnicznej – nazwanej tak od zapalania świec, składania ich w ofierze, święcenia ich i noszenia ich w procesji; (…) – aby pokazać, że długo wyczekiwana Światłość Pogan teraz nadeszła, teraz nabrała kształtu i zaświeciła jaśniej niż słońce w południe … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , , , ,
Leave a comment

Candlemas

It is Candlemas today, – so called from the lighting up of candles, offering them, consecrating them, and bearing them in procession; … – to show that long expected Light of the Gentiles was now come, was now sprung up, … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , , , ,
1 Comment

Co właściwie – i od kiedy – świętuje się 15 sierpnia?

O Boże, wziąłeś do siebie błogosławioną Dziewicę Marię, matkę Twego wcielonego Syna: Spraw byśmy my, którzy jesteśmy odkupieni Jego krwią, mogli dzielić wraz z nią chwałę Twego wiecznego Królestwa; przez Jezusa Chrystusa Pana Naszego, którzy żyje i króluje z Tobą, … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , , , , , , , , ,
Leave a comment

What actually – and since when – is celebrated on August 15th?

O God, you have taken to yourself the blessed Virgin Mary, mother of your incarnate Son: Grant that we, who have been redeemed by his blood, may share with her the glory of your eternal kingdom; through Jesus Christ our … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , , , , , , , , ,
6 Comments

Mamma Eternal

In the last weeks the topic of the feminine aspect/motherhood of God reoccurred regularly on our blog. You can find it here and here. On the vigil of the Polish Mothers Day we want to share a very special sermon … Continue reading

Posted in English entries | Tagged ,
2 Comments

Duch Święty – Matka Święta

Hebrajskie słowo ruach jest rzeczownikiem rodzaju żeńskiego. W Kościołach Wschodu często uważano Ducha za posiadającego żeńska naturę. Ona była nosicielką życia wiary. Klemens Aleksandryjski nazywał „ją” przebywającą w(śród) nas Oblubienicą. W zachodnim chrześcijaństwie głosy wypowiadające się na rzecz żeńskiego Ducha … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , ,
Leave a comment