Tag Archives: Leftism

Do przemyślenia…
Something to think about…(2)

… na przypadającą dziś Pamiątkę Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. To święto, które wywodzi się z tradycji franciszkańskiej (w Zakonie św. Franciszka obchodzono je już w pierwszej poł. XIII w, zaś w 1263 r. stało się ono świętem obchodzonym przez cały Zakon) i w 1389 r., decyzją papieża Urbana VI, znalazło sie w Rzymskim Kalendarzu Liturgicznym, mogłoby stać się świętem chrześcijańskich socjalistow. Błogosławiona Dziewica po spotkaniu ze św. Elżbietą (którą ‘nawiedza’ na wieść, że obydwie oczekują dziecka) wyśpiewuje jeden z najbardziej … Continue reading

Posted in English entries, Wpisy po polsku | Tagged , , , , , ,
Leave a comment

Richard Hooker i 100%

3 listopada Kościoły anglikańskie obchodziły pamiątkę Richarda Hookera (1554-1600), jednego z najważniejszych twórców “anglikańskiej drogi”. W ubiegłym roku pisaliśmy o historycznym znaczeniu tej postaci i jej dzieła. Czy znaczenie to wykracza jednak również poza historię Kościoła, ma coś wspólnego z … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , , , , ,
1 Comment

Richard Hooker and the 100%

Last week (November 3) the Anglican churches commemorated Richard Hooker (1554-1600), one of the most prominent authors of the “Anglican Way”. Last year we wrote about the historic significance of him and his work. But does he also have significance … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , , , , ,
1 Comment

Priests, sacrifices and modern economics

We came across the below article, written by Jonathan Clatworthy, General Secretary of Modern Church, an organization dedicated to promoting liberal Christianity in Great Britain, already a few months ago. It seems to us, though, that in light of the … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , ,
Leave a comment

Kapłani, ofiary i współczesna ekonomia

Na poniższy tekst, autorstwa Jonathana Clatworthy’iego, sekretarza generalnego Modern Church, organizacji zajmującej się promowaniem liberalnego chrześcijaństwa w Wielkiej Brytanii, natknęliśmy się już jakiś czas temu. Jednak wydaje nam się, że w świetle ostatnich wydarzeń, które mają miejsce w ojczyźnie autora, … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , ,
Leave a comment

Jezus: Demokratyczny Król

Sądząc z różnych komentarzy, które napotykamy w internecie, nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby w tych dniach Ameryka miała większy problem z ideą demokracji aniżeli Bożego Królowania. Zazwyczaj jednak jest właśnie tak jak pisze John Witte jr., dyrektor Centrum … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , ,
Leave a comment

Jesus: Democratic King

Judging by the comments we come across on the internet, it wouldn’t surprise us if America had a bigger problem with the idea of democracy than of God’s kingship these days. But usually it is as John Witte jr, director … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , ,
Leave a comment