Tag Archives: Nowosielski

Naprawdę wierzył w Zmartwychwstanie
He really believed in the Resurrection

W Kościołach tradycji wschodniej przypada dziś Wielki Piątek. Krok za krokiem zbliża się Pascha. Za nieco ponad dwadzieścia cztery godziny w Kościołach wschodnich w Europie rozlegnie się radosne “Christos anesti” i “Christos woskrese”. To dobry moment, aby polecić audycję poświęconą … Continue reading

Posted in English entries, Wpisy po polsku | Tagged , , , ,
Leave a comment

Let Us Become Caliphs and Remake the World!

Last evening in my ecumenical congregation, the KGIJ, we read the Bible and Quran together, guided by eminent theologian and Islam scholar, Dr. Anton Wessels. I have known Anton for a long time, and about 7 years ago we did … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , ,
Leave a comment

Zostańmy kalifami – naprawiajmy świat!

Wczoraj w mojej wspólnocie ekumenicznej KGIJ mieliśmy wieczór paralelnego czytania Biblii i Koranu, który prowadził ceniony teolog i islamolog, dr Anton Wessels. Znamy się z Antonem od dłuższego czasu, a mniej więcej 7 lat temu prowadziliśmy razem w amsterdamskiej wspólnocie … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , ,
2 Comments

Sin and metabola

If not for Loukas we wouldn’t go into the church last Sunday, even though we were nearby at the car park. When we drove to the church of St. Philip and St. John in the Hague it was already a few … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , , ,
Leave a comment

O grzechu i metaboli

Gdyby nie Loukas minionej niedzieli nie weszlibyśmy do kościoła, chociaż staliśmy na parkingu tuż obok. Gdy podjechaliśmy pod kościół pw. św. Jana i św. Filipa w Hadze było kilka minut po 11 i nagle dopadła mnie myśl, że być może … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , , ,
10 Comments

On my nature

Today, once again, we publish a statement originally written in another context. It was my contribution to a discussion on the relations between church and state at www.ekumenizm.pl. I wrote it in answer to one of the interlocutors who called … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , , , ,
Leave a comment

O mojej naturze

Dziś znów zamieszczamy wypowiedź, która pierwotnie ukazała się w innym kontekście. Poniższy tekst napisałem jako głos w dyskusji toczącej się wokół tematu stosunków państwo-Kościół na portalu www.ekumenizm.pl. Jest on odpowiedzią na stwierdzenie jednego z dyskutantów, który nazwał mnie “osobą o … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , , , ,
28 Comments