Tag Archives: Palm Sunday

Niedziela Palmowa
Palm Sunday

Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli.  I wołali głośno: «Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie … Continue reading

Posted in English entries, Wpisy po polsku | Tagged , , , , ,
Leave a comment

Palm Sunday – Sunday of Passion

Almighty and everliving God, in your tender love for the human race you sent your Son our Savior Jesus Christ to take upon him our nature, and to suffer death upon the cross, giving us the example of his great … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , ,
Leave a comment

Niedziela Palmowa – Niedziela Pasji

Wszechmogący i wieczny Boże, w swej troskliwej miłości do rodzaju ludzkiego posłałeś swego Syna, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, aby wziął na siebie nasza naturę, i cierpiał śmierć na krzyżu, dając nam przykład swej ogromnej uniżoności. Łaskawie spraw, abyśmy mogli iść … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , ,
Leave a comment