Tag Archives: Pascha

The Great Night

Last Saturday night also the Kritische Gemeente IJmond gathered to celebrate the Easter Vigil. We filled the time of waiting together with Biblical passages, as well as with poetry and hymns, with whose help we tried to give our own … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , ,
Leave a comment

Wielka Noc

Minionej soboty wieczorem także Kritische Gemeente IJmond spotkała się na wigilię paschalną. Czas wspólnego czuwania wypełniliśmy tekstami biblijnymi, ale również poezją i pieśniami, z pomocą których próbowaliśmy sformułować swoją własną reakcję na wielkie pytania z historii Boga i ludzi. A … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , ,
Leave a comment

De Grote Nacht

Afgelopen zaterdagavond kwam ook Kritische Gemeente IJmond bij elkaar, voor een paaswake. De tijd van het gezamenlijk waken vulden wij met bijbelteksten maar ook met gedichten en liederen, met behulp waarvan probeerden we een eigen reactie te formuleren op de … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , ,
Leave a comment

Easter Sunday
Niedziela Paschy

Look back to that breathless morning when the disciples saw the holy women coming back from the tomb with a story of angels.  A bloodless corpse, transfixed by a spear, had risen again with a mysterious new life.  Jesus kept … Continue reading

Posted in English entries, Wpisy po polsku | Tagged , , , , , , ,
Leave a comment

Paschal Vigil – Paschal Thoughts
Wigilia Paschalna – paschalne refleksje

We wanted to post here the transcript of the Rev. Prof. Peter J. Gomes’ (1942-2011) Easter Sermon. The great preacher from Harvard has hoped to the very end that on Easter he would come back to his Memorial Church in … Continue reading

Posted in English entries, Wpisy po polsku | Tagged , , , , , ,
Leave a comment

Wielka Sobota

Niech to będzie cichy dzień, dzień refleksji. Poświęćcie czas, aby pomyśleć o Chrystusie ukrzyżowanym, nie tym, który zmartwychwstanie, lecz tym, który rzeczywiście odszedł. Usiądźcie z uczniami w wieczerniku. Przeżyjcie ich zdezorientowanie i ból, ich lęk przed życiem bez Ukochanego Jezusa … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , , , , , ,
Leave a comment

Holy Saturday

Let this be a quiet day, a day of reflection.  Take time to think of Christ crucified, not as One Who will rise again, but as One Who is utterly gone.  Sit with the disciples in the upper room.  Experience … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , , , , , ,
Leave a comment