Tag Archives: SSJE

Wielkanocna niewinność / Easter Innocence

During the Paschal Triduum we were accompanied by last years reflections of the brothers of the American branch of the Society of Saint John the Evangelist. And now there was published the new Easter Vigil sermon, once again preached by … Continue reading

Posted in English entries, Wpisy po polsku | Tagged , , , , ,
Leave a comment

The Great Vigil of Easter

O God, who made this most holy night to shine with the glory of the Lord’s resurrection: Stir up in your Church that Spirit of adoption which is given to us in Baptism, that we, being renewed both in body … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , , , ,
Leave a comment

Wielka Wigilia Paschalna

O Boże, który uczyniłeś tę najświętszą noc jaśniejącą chwałą zmartwychwstania Pańskiego: Wywołaj w swoim Kościele tego Ducha przysposobienia na synów, który jest nam dany w Chrzcie, abyśmy będąc odnowieni na ciele i umyśle, mogli służyć Ci w szczerości i prawdzie; … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , , , ,
Leave a comment

Maundy Thursday

Almighty Father, whose dear Son, on the night before he suffered, instituted the Sacrament of his Body and Blood: Mercifully grant that we may receive it thankfully in remembrance of Jesus Christ our Lord, who in these holy mysteries gives … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , ,
Leave a comment

Wielki Czwartek

Wszechmogący Ojcze, którego drogi Syn, w noc zanim ucierpiał ustanowił Sakrament swojego Ciała i krwi; Łaskawie spraw, byśmy mogli przyjmować go z wdzięcznością na pamiątkę Jezusa Chrystusa naszego Pana, który w tych świętych tajemnicach daje nam rękojmię życia wiecznego; i … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , ,
Leave a comment