Tag Archives: Valentin Tomberg

“A Christian should have no doubts,”
or “Where they burn books…”

…so too will they in the end burn human beings.” These famous words come from the great German poet Heinrich Heine. Spoken by a character in his play “Almansor,” they are related to the burning of the Q’ran by the … Continue reading

Posted in English entries | Tagged ,
1 Comment

“Chrześcijanin nie powinien mieć wątpliwości”,
czyli “Tam gdzie książki palą…”

… niebawem i ludzi palić będą”. Te słynne słowa wyszły spod pióra wielkiego niemieckiego poety Heinricha Heinego. Wypowiada je jeden z bohaterów jego sztuki “Almansor” w odniesieniu do spalenia Koranu przez hiszpańską Świętą Inkwizycję. Sztuka powstała w 1821 r. Zaledwie … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged ,
Leave a comment

Pięćdziesiątnica jako urzeczywistnienie Nowego Testamentu

Interesujące przemyślenia Walentyna Tomberga z okazji Pięćdziesiątnicy. Tomberg urodził się w 1900 r. w Sankt Petersburgu w rodzinie luterańskiej. Już jako młodego człowieka zainteresowała go tradycja rosyjskiego ezoteryzmu chrześcijańskiego, który zaczął uprawiać pod wpływem Włodzimierza Sołowiowa i osobistego doświadczenia spotkania z … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , ,
Leave a comment

The Pentecost as the Realization of the New Testament

Interesting reflections by Valentin Tomberg for upcoming Pentecost. Tomberg was born into a Lutheran family in St. Petersburg, Russia, in 1900. He entered the Russian Christian esoteric tradition at an early age, strongly influenced by Vladimir Soloviev and a personal experience … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , ,
Leave a comment

Chrześcijański hermetyzm

Istnieje co najmniej kilka powodów, dla których zamieszczenie tego tekstu autorstwa Walentyna Tomberga wiąże się z pewnym ryzykiem. Nasze zainteresowanie hermetyzmem zapewne u jednych wywoła zdziwienie (“hermetyzm, ‘wiedza tajemna’: jak poważni ludzie mogą zajmować się takimi głupotami?”), u innych zaś … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , ,
Leave a comment

Christian Hermeticism

There are at least several reasons why reprinting this text by Valentin Tomberg carries certain risk. Our interest in Hermeticism will without a doubt make some surprised (“Hermeticism, ‘the secret knowledge’: how can serious people deal with such stupid things?”), … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , ,
Leave a comment

God is a Reasonable Parent

Polska wersja tego artykułu znajduje się tutaj. Rev. Prof. Konrad Maria Paweł Rudnicki, whose text on imitating Mary we posted on our blog a few months ago, is not only one of the greatest contemporary Polish astronomers, but also a … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , , , , ,
1 Comment