Monthly Archives: March 2010

Kościół to proteza

Zamieszczamy fragment rozmowy prof. Jerzego Nowosielskiego ze Zbigniewem Podgórcem zaczerpnięty ze zbioru „Mój Chrystus”. Jerzy Nowosielski (ur. 1923 w Krakowie) jest polskim malarzem, rysownikiem scenografem, a także filozofem i teologiem prawosławnym. Uważamy go za najbardziej oryginalnego polskiego myśliciela religijnego naszych … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , ,
2 Comments

Sacramental View

Polska wersja tego artykułu znajduje się tu. Earth’s crammed with heaven, And every common bush afire with God; But only he who sees takes off his shoes, The rest sit round and plunk blackberries. Elizabeth Barrett Browning This vision – … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , ,
Leave a comment

Sakramentalne spojrzenie

Ziemia jest wypełniona niebem, A każdy zwykły krzak płonie Bogiem; Ale tylko on, który widzi, zdejmuje swe buty, Reszta siedzi wkoło i zbiera jeżyny. Elizabeth Barrett Browning Ta wizja – ziemia wypełniona niebem, krzaki, które płoną Bogiem – bardzo nam się podoba. … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , ,
Leave a comment

Fr Jerzy Klinger on our approach to the Holy Communion

Polską wersję tego tekstu można znaleźć tutaj. Originally, we decided to publish the following text (just in Polish at first) as a material for reflection, inspired by a discussion going on on our blog (brought about by the post Again … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , ,
Leave a comment

Mary Glasspool otrzymała zgodę na święcenia

Jak potwierdziło biuro prymasowskie, Biskup-elekt Diecezji Los Angeles, Mary Douglas Glasspool, otrzymała wymaganą liczbę głosów poparcia od komisji diecezjalnych i biskupów, wraz z przyzwoleniem na jej wybór i wyświęcenie. Glasspool (lat 56) została wybrana na biskupa sufragana 5. grudnia. Termin … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , ,
Leave a comment

Mary Glasspool receives church’s consent to consecration

Some time ago we published – and translated into Polish – an interview with Rev. Glasspool, in which she spoke about the election and the atmosphere that surrounded it.  You can find the interview here. Diocese of Los Angeles Bishop-elect … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , ,
Leave a comment

The Way of the Cross

Stations of the cross (Way of the cross or simply The Way) is a Lenten devotion that commemorates the final hours of Jesus. The Way originated in pilgrimages to Jerusalem. The pilgrims went to the Holy City to visit the … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , ,
Leave a comment