Tag Archives: Desmond Tutu

The Phenomenon of Tutu

Nederlands Dagblad is a Dutch newspaper I read on the weekends. In today’s issue there was an interesting article, ‘Seculiere dans met Desmond Tutu’ (‘Seculare dance with Desmond Tutu’). Its author, Maurice Hoogendoorn, writes: Secularized Holland reacts with spasms to … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , ,
Leave a comment

Fenomen Tutu

Nederlands Dagblad to holenderska gazeta codzienna, którą czytuję w weekendy. W dzisiejszym numerze znajduje się interesujący artykuł pt. ‘Seculiere dans met Desmond Tutu’ (‘Sekularny pląs z Desmondem Tutu’). Jego autor, Maurice Hoogendoorn pisze: Zsekularyzowana Holandia reaguje spazmatycznie na publiczne wyrazy … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , ,
Leave a comment

Ad multos annos!

Arcybiskup Desmond Tutu, emerytowany zwierzchnik Kościoła Anglikańskiego w Południowej Afryce, żywa ikona walki o prawa człowieka i godność ludzką, skończył 80 lat. Z tej okazji dziękujemy Bogu za jego służbę i świadectwo, a jemu samemu życzymy jeszcze wielu lat życia … Continue reading

Posted in English entries, Wpisy po polsku | Tagged , ,
Leave a comment

Duch Święty i duch lęku

Homofobia to dosłownie ´lęk, obawa przed osobami o orientacji homoerotycznej i/lub ich zachowaniami´. Bez wątpienia czasami trudno w to uwierzyć, gdy widzi sie tych ‘bohaterów’, wygrażających pięściami osobom LGBTQ. Zresztą, gdyby zapytać o to ich samych, też pewnie gromko by … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , ,
Leave a comment

Holy Spirit and the spirit of fear

Homophobia literally means “anxiety, fear of people of homoerotic orientation and/or their behaviour.” It’s undoubtedly hard to believe when you see those “heroes”, shaking their fists at the LGBT persons and carrying signs that read something like “God Hates Fags” … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , ,
Leave a comment

Bóg nie jest chrześcijaninem

Niektórzy twierdzą, że religie monoteistyczne mają nieodpartą skłonność do ekskluzywizmu. W odróżnieniu od dawnych kultów pogańskich, które często (nie zawsze!) charakteryzowały się dużym stopniem tolerancji, zawierają w swojej istocie roszczenie, że tylko „ich Bóg” jest prawdziwym Bogiem. Nie wdając się w … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , , ,
4 Comments

God Is Not a Christian

Some state that the monotheistic religions are inevitably inclined towards exclusivism. Unlike the ancient pagan cults, which were often (not always!) characterized by a high degree of tolerance, in their essence they contain the claim that only “their God” is … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , , ,
Leave a comment