Monthly Archives: November 2011

Adwentowe oczekiwanie
Advent expectation

Z dzisiejszego kazania w KGIJ: Oczekiwania ludu izraelskiego skupiały się i skupiają nadal na przyjściu Mesjasza. Wszechogarniające oczekiwanie, że kiedyś nadejdzie: Mąż Boży, Książę Pokoju. “Wszelkie oko wypatruje Cię, Wyzwolicielu”. A kto nadchodzi? “Dziecię narodziło się nam!” (Iz 9;6) Dziecko, … Continue reading

Posted in English entries, Wpisy po polsku | Tagged ,
Leave a comment

Richard Hooker i 100%

3 listopada Kościoły anglikańskie obchodziły pamiątkę Richarda Hookera (1554-1600), jednego z najważniejszych twórców “anglikańskiej drogi”. W ubiegłym roku pisaliśmy o historycznym znaczeniu tej postaci i jej dzieła. Czy znaczenie to wykracza jednak również poza historię Kościoła, ma coś wspólnego z … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , , , , ,
1 Comment

Richard Hooker and the 100%

Last week (November 3) the Anglican churches commemorated Richard Hooker (1554-1600), one of the most prominent authors of the “Anglican Way”. Last year we wrote about the historic significance of him and his work. But does he also have significance … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , , , , ,
1 Comment

Fruitful life

Last Saturday we, as the KGIJ, also celebrated the commemoration of our departed. During the service I preached this sermon, inspired by John 12:25: “He that loves his soul shall lose it; and he that struggles against himself shall keep … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , ,
Leave a comment

Owocne życie

Ubiegłej soboty obchodziliśmy również w KGIJ pamiątkę naszych zmarłych. W czasie nabożeństwa wygłosiłem to kazanie, zainspirowane J 12:25: “Ten, kto kocha swoją duszę, straci ją, a kto ze swoją duszą w tym życiu toczy walkę, zachowa ją na wieki” (według … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , ,
2 Comments

Vruchtbaar leven

Afgelopen zaterdag herdachten we ook bij de KGIJ onze overledenen. In de viering hield ik deze toespraak n.a.v. Joh 12:25: “Wie zichzelf bemint zal zijn ziel verliezen. Maar wie in deze wereld tegen zichzelf strijdt zal zijn ziel behouden voor … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , ,
Leave a comment