Tag Archives: Mary Glasspool

Universalism of Logos or at a Pool with Jesus

Polska wersja tego artykułu znajduje się tutaj. When a few months ago Mary Glasspool, a woman living in a committed same-sex relathionship, was consecrated as bishop in the Episcopal Church, the objections of the traditionalists were not only related to … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , ,
Leave a comment

Uniwersalizm Logosu albo z Jezusem na basen

  Kiedy kilka miesięcy temu w Kościele Episkopalnym konsekrowano Mary Glasspool na biskupkę jako pierwszą kobietę żyjącą w homoseksualnym związku partnerskim, obiekcje frakcji tradycjonalistycznej nie dotyczyły jedynie tego, co pierwsze przychodzi na myśl – płci i preferencji seksualnej biskup elekta. … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , ,
7 Comments

We are stronger…

…because we respect the dignity of every human being. These words were said by the Most Rev. Jon Bruno, the Bishop of Los Angeles, on May 15, the day Mary Glasspool and Jardine Bruce were ordained and consecrated bishops suffragan … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , , ,
Leave a comment

Jesteśmy silniejsi…

… ponieważ szanujemy godność każdego człowieka. Te słowa wypowiedział NPW Jon Bruno, Biskup Los Angeles, 15 maja podczas nabożeństwa, na którym ks. Mary Glasspool oraz ks. Jardine Bruce zostały wyświęcone na biskupki-sufraganki episkopalnej diecezji Los Angeles (wcześniej pisaliśmy o wyborze … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , , ,
Leave a comment

Mary Glasspool otrzymała zgodę na święcenia

Jak potwierdziło biuro prymasowskie, Biskup-elekt Diecezji Los Angeles, Mary Douglas Glasspool, otrzymała wymaganą liczbę głosów poparcia od komisji diecezjalnych i biskupów, wraz z przyzwoleniem na jej wybór i wyświęcenie. Glasspool (lat 56) została wybrana na biskupa sufragana 5. grudnia. Termin … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , ,
Leave a comment

Mary Glasspool receives church’s consent to consecration

Some time ago we published – and translated into Polish – an interview with Rev. Glasspool, in which she spoke about the election and the atmosphere that surrounded it.  You can find the interview here. Diocese of Los Angeles Bishop-elect … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , ,
Leave a comment

Wywiad z Wielebną M. D. Glasspool, niedawno wybraną na biskupa lesbijką

Poniższy artykuł pochodzi z gazety The Baltimore Sun. Oryginalną wersję angielską zamieściliśmy tu. Glasspool: „Przewidywałam jakąś reakcję” We wtorek usiedliśmy do rozmowy z Wielebną Mary D. Glasspool, która została wsobotę pierwszą otwarcie lesbijską kapłanką Episkopalną wybraną na biskupa we Wspólnocie … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , ,
Leave a comment