Monthly Archives: November 2012

Two Questions for Advent
Presiding Bishop’s Advent Message

Polską wersję tego tekstu możecie znaleźć tutaj. As you prepare for the season of Advent, I would commend two questions to your musings and your prayer and your meditation: What is it that you are most waiting for? And, how … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , ,
Leave a comment

Módlmy się o pokój w Ziemi Świętej!

Od kilku dni znów napływają przerażające wiadomości z Izraela i Strefy Gazy. Na ziemi, którą Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie nazywają Ziemią Świętą, znowu giną dziesiątki ludzi. Chyba nikt, kto obserwuje to, co się tam dzieje, nie może oprzeć się poczuciu … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , ,
Leave a comment

Pray for peace in the Holy Land!

Terrifying news has been coming from Israel and the Gaza Strip for a few days. In the land that Jews, Christians and Muslims call Holy Land, dozens of people are dying again. Probably every one who observes what is happening … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , ,
Leave a comment

Habemus Archiepiscopum

Królowa Brytyjska zaaprobowała nominację biskupa diecezji Durham, Justina Welby’ego, na 105. Arcybiskupa Canterbury. Biskupi Anglii nie są wybierani, lecz nominowani; szesnastoosobowa Królewska Komisja Nominująca przedstawia dwa nazwiska – kandydata preferowanego i drugiego kandydata – premierowi Wielkiej Brytanii. Premier stara się … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , ,
1 Comment

Habemus Archiepiscopum

The Queen has approved the nomination of Diocese of Durham Bishop Justin Welby as the 105th archbishop of Canterbury. Church of England bishops are appointed rather than elected, with a 16-member Crown Nominations Commission putting forward two names — a … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , ,
Leave a comment