Monthly Archives: December 2010

Bożonarodzeniowa Encyklika
Patriarchy Ekumenicznego

Na stronie Patriarchatu Ekumenicznego znaleźliśmy Encyklikę na Boże Narodzenie Patriarchy Bartłomieja. Zamieszczamy ją poniżej nie tylko ze względu na nasz szacunek i sympatię do osoby Patriarchy oraz fakt, iż po długich poszukiwaniach skonstatowaliśmy, że prawodopodobnie nikt nie pomyślał o przetłumaczeniu tego … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , , ,
Leave a comment

Christmas Encyclical
of the Ecumenical Patriarch

On the website of the Ecumenical Patriarchate we found the Encyclical for the Feast of the Nativity of Christ by Patriarch Bartholomew. We reproduce it below not only because of our respect and sympathy for the Patriarch and the fact … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , , ,
Leave a comment

Why do you come back?

On Christmas Eve also my congregation, the Kritische Gemeente IJmond, came together. At the beginning we read the “Story of the Innkeeper’s Wife” by a well-known Dutch author, Michel van der Plas, in which the wife of the Bethlehem innkeeper … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , ,
Leave a comment

Dlaczego przychodzisz ponownie?

W wieczór wigilijny spotkała się również na nabożeństwo moja wspólnota, Kritische Gemeente IJmond. Na początku odczytaliśmy ´Opowieść żony oberżysty´ autorstwa znanego holenderskiego pisarza Michela van der Plasa, w której zona właściciela oberży w Betlejem opowiada powracającemu co roku pielgrzymowi o … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , ,
Leave a comment

Waarom kom je terug?

Afgelopen kerstavond kwam ook mijn gemeenschap, Kritische Gemeente IJmond, zoals ieder jaar bij elkaar. Aan het begin van de viering lazen we ‘Het verhaal van de vrouw van de herbergier’ van Michel van der Plas. De vrouw van de herbergier … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , ,
6 Comments

Christmas Wishes
Życzenia na Boże Narodzenie

O God, you have caused this holy night to shine with the brightness of the true Light: Grant that we, who have known the mystery of that Light on earth, may also enjoy him perfectly in heaven; where with you … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , ,
1 Comment

Christmas Message
Przesłanie na Boże Narodzenie

Multitude of obligations and the technical problems with skype, which we usually use to communicate with one another, have made it impossible for us to devote as much time to our blog as we would have liked. Because of this, … Continue reading

Posted in English entries, Wpisy po polsku | Tagged , , , , ,
Leave a comment