Tag Archives: prayer

Brother Robert Sevensky in National Cathedral’s “Forum”

On November 24 Br. Robert Sevensky talked with the Dean of the National Cathedral, the Very Rev. Gary Hall, as a guest of the Cathedral’s Forum series. You can watch the episode here. Br. Robert talked about religious life in the Episcopal … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , ,
Leave a comment

Ponad niebem i wszędzie

Wszechmogący Boże, którego błogosławiony Syn, nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, wstąpił ponad niebiosa, aby móc napełnić wszystko, łaskawie obdarz nas wiarą, abyśmy dostrzegli, że zgodnie ze swoją obietnicą pozostaje On z Kościołem na ziemi aż po kres wieków, przez Jezusa Chrystusa … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , , ,
Leave a comment

Beyond The Sky And Everywhere

Almighty God, whose blessed Son our Savior Jesus Christ ascended far above all heavens that he might fill all things: Mercifully give us faith to perceive that, according to his promise, he abides with his Church on earth, even to … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , , , ,
Leave a comment

Módlmy się o pokój w Ziemi Świętej!

Od kilku dni znów napływają przerażające wiadomości z Izraela i Strefy Gazy. Na ziemi, którą Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie nazywają Ziemią Świętą, znowu giną dziesiątki ludzi. Chyba nikt, kto obserwuje to, co się tam dzieje, nie może oprzeć się poczuciu … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , ,
Leave a comment

Pray for peace in the Holy Land!

Terrifying news has been coming from Israel and the Gaza Strip for a few days. In the land that Jews, Christians and Muslims call Holy Land, dozens of people are dying again. Probably every one who observes what is happening … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , ,
Leave a comment

Anna Laszuk nie żyje
Anna Laszuk passed away

Zadzwoniła do mnie ponad półtora roku temu z prośbą o komentarz w sprawie pogrzebu działaczki LGBT, Darii Chmielewskiej. Na mszy żałobnej kaznodzieja uznał wówczas za stosowne po raz kolejny uświadomić obecnym, że miłość między dwoma kobietami jest “grzeszna”. Rozmawialiśmy na … Continue reading

Posted in English entries, Wpisy po polsku | Tagged
Leave a comment

Liturgical Internet

Polską wersję tego tekstu znajdziecie tutaj. We have recently started recording the daily office from the 1979 BCP in our translation into Polish (you can find the Noonday Prayer and Compline here). Eventually we would also like to record the … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , ,
Leave a comment