Monthly Archives: April 2010

Beliefs or Believing?

Do you know Karen Armstrong? If not, it is high time to change it. This former Catholic nun is the author of numerous works on comparative religion, most famous among them being “A History of God”. Well known is her … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , ,
Leave a comment

Kobiecy Bóg…

W poprzednim poście, zawierającym fragment książki Arcybiskupa Kallistosa (Ware) Prawosławna droga, napisaliśmy, że trudno nam zgodzić się z konkluzją autora: Gdybyśmy na przykład zaczęli mówić: „Matko Nasza, któraś jest w niebiosach”, zamiast „Ojcze Nasz”, oznaczałoby to nie dostosowanie się do … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , ,
Leave a comment

Feminine God…

In our previous post, containing a fragment of Archbishop Kallistos’ (Ware) book The Orthodox Way, we expressed our disagreement with the author’s conclusion that If, for example, we were to start saying “Our Mother who art in heaven”, instead of … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , ,
3 Comments

God as Trinity

And again we quote The Orthodox Way by Archbishop Kallistos (Ware). You can find more information about him and his book in this post. O Father, my hope: O Son, my refuge: O Holy Spirit, my protection: Holy Trinity, glory … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , ,
1 Comment

Bóg jako Trójca

Poniżej umieszczamy kolejny fragment Prawosławnej drogi Arcybiskupa Kallistosa (Ware). Informacje na temat autora i książki można znaleźć w tym poście. O Ojcze, nadziejo moja: O Synu, ucieczko moja: O Święty Duchu, obrono moja: Święta Trójco, chwała Tobie. Modlitwa świętego Joannicjusza … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , ,
1 Comment

To Imitate Mary

The author of the below text is Rev. Prof. Pawel M. Konrad Rudnicki, a world-class astronomer, theologian, anthroposophist and a priest in the Mariavite Church. You can read more about him at Wikipedia. In light of our blog’s content it … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , ,
Leave a comment

Naśladować Maryję

Autorem poniższego tekstu jest ks. prof. Paweł M. Konrad Rudnicki, światowej sławy astronom, teolog, antropozof i kapłan w Kościele Starokatolickim Mariawitów. Więcej na temat Księdza Profesora można przeczytać w Wikipedii. Z punktu widzenia tematyki naszego bloga warto może jeszcze dodać … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , ,
2 Comments