Monthly Archives: March 2013

Orędzie wielkanocne Katharine Jefferts Schori

 This is our translation of Bishop Katharine Jefferts Schori’s Easter message. Raduj się, raduj się i śpiewaj, raduj się i wesel (…) bo niebo łączy się z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi. Gdy okres Wielkiego Postu kończy się radością … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , ,
12 Comments

Thoughts after the installation

So we have a new Archbishop of Canterbury – our spiritual leader. In truth we have had him for a few months already, because yesterday ceremony of Justin Welby’s installation was only the conclusion of a long process. Yet the requirements … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , ,
Leave a comment

Myśli po inauguracji

A więc mamy nowego Arcybiskupa Canterbury – naszego duchowego lidera. Tak naprawdę mamy go już od ładnych paru miesięcy, ponieważ wczorajsza ceremonia instalacji Justina Welby’ego była końcowym akordem długiego procesu. Jednakże tradycji musiało stać się zadość: kolejny, już 105. następca … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , ,
Leave a comment

The retreat will be postponed

Dear Friends, We’ ve heard from many of you recently that the date of the Lenten retreat is unfortunate and that you cannot come, and we started thinking about postponing it. Moreover, we received today a very worrying news that … Continue reading

Posted in English entries | Tagged
Leave a comment

Anglikanie i papiestwo

(…) można stwierdzić, że anglikanizm – pomijając kilka rzadkich okazji – nie odrzuca papiestwa jako takiego, lecz supremację Rzymu; nie odrzuca zwierzchności, lecz uniwersalną suwerenność, która skupia całą władzę w ręku kogoś w rodzaju uniwersalnego biskupa. W rzeczywistości jedną z … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , ,
Leave a comment

Anglicans and Papacy

… it can be concluded that Anglicanism—except for rare occasions— rejects not the papacy as such, but rather the supremacy of Rome; not the principalitas, but the universal sovereignty that concentrates all power in a sort of universal bishop. In … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , ,
Leave a comment

Plan of the Lenten Retreat

Polska wersja tego postu znajduje się tutaj Below we posted the plan of the Lenten retreat of the Polish Episcopal Network in Pulawy. You can read more about the retreat here. Friday 5 pm Arriving participants are assigned to their … Continue reading

Posted in English entries | Tagged ,
Leave a comment