Monthly Archives: July 2011

Huntington and his Quadrilateral

On July 26 the Episcopal Church commemorates William Reed Huntington. He was born in Lowell, Massachusetts, in 1838, studied at Harvard, and was ordained a priest in 1862. There are many reasons Huntington was included in the church calendar. In … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , ,
1 Comment

Huntington i jego Czworobok

26 lipca Kościół Episkopalny obchodzi pamiątkę Williama Reeda Huntingtona. Urodził się on w Lowell, w stanie Massachusetts, w 1838 r., studiował w Harwardzie i został wyświęcony na księdza w 1862 r. Jest wiele powodów, dla których osoba Huntingtona trafiła do … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , ,
10 Comments

The earth is the Lord’s for he made it:
Come let us adore him.

There are words we say (almost) everyday, and finally there comes a moment when they strike us with an unexpected force. That phrase from the BCP Morning Prayer, which refers to Psalm 24 (“The earth is the Lord’s, and everything … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , ,
Leave a comment

Pańska jest ziemia, bowiem ją uczynił:
Przyjdzcie, uwielbiajmy Go.

Niektóre słowa powtarzamy (niemal) codziennie, aż nadchodzi taki moment, gdy docierają do nas z zupełnie nieoczekiwaną siłą. Ten fragment Modlitwy Porannej z Modlitewnika Powszechnego który stanowi nawiązanie do Psalmu 24 („Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia, świat … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , ,
2 Comments

Impresje z Azorów
Impressions from Azory

Dzisiaj odwiedziliśmy kościół oo. Franciszkanów na krakowskich Azorach, gdzie znajdują się obrazy autorstwa Jerzego Nowosielskiego. Today we visited the Franciscan St. Mary’s Church in Cracow’s Azory (a city district), where you can find paintings by Jerzy Nowosielski.

Posted in English entries, Wpisy po polsku | Tagged ,
Leave a comment

Searching And Converting

Reflections for the 3rd Sunday after Pentecost, on 1 Peter 5,6-11 and Luke 15,1-10. ‘Who needs a “1”? The voice of a “1” is thinner than a squeak. Who will hear it? Only the wife… A “1” is nonsense. A … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , ,
Leave a comment

Poszukiwanie i nawrócenie

Rozważania wygłoszone w III niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego na podstawie 1P 5,6-11 i Łk 15,1-10. „Jednostka niczym, jednostka zerem, głosik jednostki cieńszy od pisku”. Chociaż Włodzimierz Majakowski opisuje w tym wierszu rzeczywistość rewolucji bolszewickiej, nie mogę się oprzeć wrażeniu, … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , ,
13 Comments