Tag Archives: Orthodoxy

Jerzy Klinger o interkomunii

Poniżej zamieszczamy w formie wyboru cytatów skrót artykułu o. Jerzego Klingera, wybitnego teologa prawosławnego, nt. interkomunii, tzn. wspólnoty ołtarza między różnymi wyznaniami. Naszym zdaniem to bardzo ciekawe i odważne podejście do problemu, który wzbudza dużo dyskusji i dla wielu jest … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , ,
7 Comments

Trynitarna rzeczywistość

Za niespełna dwa tygodnie w kalendarzu liturgicznym zakończy się okres Epifanii (wschodni chrześcijanie mówią w tym kontekście o Teofanii). Nazwa ta pochodzi od starogreckiego słowa  ἐπιφάνεια, epifaneia, które oznacza “objawianie się, uderzającą obecność”. Z chrześcijańskiej perspektywy samoobjawienie Boga łączy się … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , ,
Leave a comment

Trinitarian Reality

In less than two weeks the period of Epiphany will end in the liturgical calendar (Eastern Christians speak in this context of Theophany). This name comes from the ancient Greek ἐπιφάνεια, epiphaneia, “manifestation, striking appearance”. In the Christian perspective the … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , ,
Leave a comment

Lęk i bojaźń

The English version of this post is available here. Od kilku tygodni zamieszczamy na stronie Polskiej Wspólnoty Episkopalnej kalendarium liturgiczne. Przygotowująca je nasza znajoma z Edynburga, Krystyna Retecka, zwróciła uwagę, że w jednej z kolekt na przyszły tydzień pojawia się … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , ,
Leave a comment

On Fear and Sacred Terror

Polska wersja tego tekstu znajduje się tutaj. Since a few weeks ago we have been regularly posting a liturgical calendar (with Episcopal readings, collects and information about major church festivals) on the website of the Polish Episcopal Network. Our friend … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , ,
1 Comment

Inner dialogue of the soul about hell

The topic of hell, of eternal damnation, and, as a response to it – of universal salvation -returns constantly in religious reflections, multiplying difficulties and tormenting the conscience of people influenced by Christian eschatology. There arises a tension between principles … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , , ,
Leave a comment

Wewnętrzny dialog duszy o piekle

­­­Temat piekła, wiecznego potępienia, a, jako odpowiedź na nie – powszechnego zbawienia, powraca ciągle w religijnych rozważaniach, piętrząc trudności i gnębiąc wrażliwe sumienia ludzi ukształtowanych przez chrześcijańską eschatologię. Pojawia się w jego kontekście napięcie pomiędzy zasadami trudnymi do pogodzonenia i … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , , ,
Leave a comment