Monthly Archives: May 2013

Ucząc się współczucia

King’s Chapel (Kaplica Królewska) to niezależna wspólnota chrześcijańskich unitarian w Bostonie związana z Unitarian Universalist Association (Stowarzyszeniem Unitarian Uniwersalistów), która określa się jako unitariańsko-chrześcijańska w swej teologii, anglikańska w liturgii i kongregacjonalistyczna w sposobie zarządzania. Fundatorem kaplicy był gubernator Sir Edmund Andros. … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , ,
3 Comments

Learning Compassion

King’s Chapel is an independent Christian unitarian congregation affiliated with the Unitarian Universalist Association that is “unitarian Christian in theology, Anglican in worship, and congregational in governance.” It was founded by Governor Sir Edmund Andros in 1686 as the first … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , ,
Leave a comment

Trinity Sunday

Tomorrow is Trinity Sunday. Like each year, poor preachers from different churches will strive to make sense from something that, let us be honest, often seems not very sensible even to themselves. We too published this and that about the … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , ,
Leave a comment

Niedziela Trinitatis

Jutro niedziela Trójcy Świętej. Jak co roku, biedni kaznodzieje z różnych Kościołów będą się niezwykle trudzić, by powiedzieć coś sensownego o czymś, co, bądźmy szczerzy, nierzadko i im samym jawi się jako niezbyt sensowne. Także i my opublikowaliśmy na blogu … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , ,
Leave a comment

My journey… being an Episcopalian in Poland

There are moments when doubts disappear and suddenly you realize that what you do is not pointless and that your dream may really come true. We experienced such a moment today when one of the participants of the Polish Episcopal … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , ,
2 Comments

Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami

Wczoraj byliśmy na nabożeństwie komunijnym w kościele św. Jana i św. Filipa w Hadze. Krótką refleksję na temat Ewangelii na ten dzień wygłosił ks. dr Roland Price, pełniący funkcję honorowego asystenta kapelana. Wydawała nam się tak interesująca, że poprosiliśmy go … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , ,
1 Comment

The one who is not against us is for us

Yesterday we were at Midweek Holy Communion at St. John and St. Philip’s in The Hague. The Rev. Dr. Roland Price, Honorary Assistant Chaplain in the parish, reflected shortly on the Gospel reading. We thought it was interesting and asked … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , ,
Leave a comment