Monthly Archives: June 2013

Apostolskie Wyznanie Wiary cz. 4
[Wierzę w] Jezusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego

This is the fourth sermon in the series about the Apostles’ Creed preached at St. Thomas Church. You can read the original series here. Tuż przed rozpoczęciem wakacji udało nam się jeszcze przetłumaczyć czwarte rozważanie z serii o Apostolskim Wyznaniu Wiary. … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , , ,
Leave a comment

Czy religia pochodzi ze strachu?

Chociaż już na przełomie XVIII i XIX w. wielki niemiecki teolog, filozof i biblista, Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, podkreślał, że religia stanowi niezależne i autonomiczne doświadczenie, które kieruje się swoimi własnymi prawami i nie pochodzi z żadnego innego źródła oprócz … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , ,
Leave a comment

Does religion come from fear of reality?

Although already at the turn of the 18th century the great German theologian, philosopher and Biblical scholar, Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, insisted upon the claim that religion is an independent and autonomous experience governed by its own laws and not receiving … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , ,
Leave a comment

Apostolskie Wyznanie Wiary cz. 3
[Wierzę w] Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi

This is the third sermon from the series about the Apostles’ Creed preached at St. Thomas Church. You can read the original series here. Po tygodniu powracamy do tłumaczenia rozważań na temat Apostolskiego Wyznania Wiary z kościoła św. Tomasza w Nowym … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , , ,
Leave a comment

Apostolskie Wyznanie Wiary cz. 2,
“Wierzę w jednego Boga”

This is the second sermon from the series about the Apostles’ Creed preached at St. Thomas Church. You can read the original series here. Na pewno nie uda nam się zachować tej częstotliwości na przyszłość, ale, zachęceni pozytywnymi reakcjami na … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , , ,
Leave a comment

Apostolskie Wyznanie Wiary cz. 1, “Wierzę”

Today we begin translating a series of sermons on the Apostles’ Creed. The series was preached in 2011 at St. Thomas Church Fifth Avenue in NYC at Sunday Choral Evensongs. These sermons form a very good introduction into the fundamentals … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , ,
Leave a comment

Meeting the Presiding Bishop

Polska wersja tego tekstu znajduje się tutaj. Living in the Netherlands, one quickly becomes convinced that no rain can do one any harm (except maybe for monsoon). So going to Munich, where we had an appointment with the Presiding Bishop … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , ,
2 Comments