Monthly Archives: June 2010

Nie cierpisz „homosiów”?
Przeczytaj na nowo Biblię

Od dłuższego czasu poszukiwaliśmy jakiejś krótkiej publikacji jednego z naszych ulubionych autorów, Księdza Profesora Petera J. Gomesa, na temat homoseksualizmu. Nie było to łatwe, bo lakoniczność nie jest cechą stylu Wielebnego Gomesa, jednakże wytrwałość została wynagrodzona, i to co najmniej … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , ,
Leave a comment

Homophobic? Re-Read Your Bible

For a long time we have been searching for some short piece of one of our favourite authors, Rev. Prof. Peter J. Gomes, on homosexuality. It was not easy, because briefness isn’t what characterizes the personal style of Rev. Gomes, … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , ,
1 Comment

Nie można zmienić Kościoła,
jeśli się w nim nie jest

With unfeigned satisfaction we present the third and last part of the interview with Bishop John Shelby Spong, not only because we finally managed to translate it, but above all because it contains in our opinion many truly important, compelling … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , ,
41 Comments

Chrześcijaństwo musi określić się na nowo

He [Jesus] dreamed a beautiful vision of a new man and a new society that is finally aware of the spiritual foundations of being and doesn’t leave its dark caves of sinister systems in order to prey only, but will … Continue reading

Posted in English entries, Wpisy po polsku | Tagged , , ,
7 Comments

Wieści z Kościoła Episkopalnego

Pólnocna Prowincja Kościoła Braci Morawskich w USA zagłosowała 18 czerwca za nawiązaniem pełnej komunii z Kościołem Episkopalnym. Pełna komunia to związek pomiędzy różnymi Kościołami, z których każdy uznaje inne za katolickie i apostolskie, zachowujące niezbędne elementy wiary chrześcijańskiej. Kościoły te … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , ,
Leave a comment

News from the Episcopal Church

The Northern Province of the Moravian Church voted June 18 to enter into full communion with the Episcopal Church. Full communion is a relation between distinct churches in which each recognizes the other as a catholic and apostolic church holding the … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , ,
1 Comment

Nazwałbym siebie chrześcijańskim humanistą

On the exceptionally interesting blog of an Australian theologian Benjamin Myers, Faith and Theology, we found an interview with one of the most controversial Episcopalians, Bishop John Shelby Spong. Its author is Scott Stevens, a Brisbane writer and theologian. The … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , ,
Leave a comment