Monthly Archives: September 2011

Praise God Because Of Evil

In the week that began with the anniversary of the tragic events of September 11, the topic of evil, its role in the world, in our lives, inevitably comes to our minds, also in context of what we wrote yesterday … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , ,
Leave a comment

Chwalmy Boga z powodu zła

W tygodniu, który rozpoczął się rocznicą tragicznych wydarzeń z 11 września 2001 r., temat zła, jego roli w świecie, w naszym życiu, narzuca się nieomal sam z siebie, również w kontekście tego, co wczoraj pisaliśmy o krzyżu, który „zmusza nas … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , ,
Leave a comment

Święty i życiodajny Krzyż

Wszechmogący Boże, którego Syn, nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, został wysoko wyniesiony na krzyż, aby pociągnął ku sobie cały świat, łaskawie spraw, abyśmy, którzy znajdujemy chwałę w tajemnicy naszego odkupienia, otrzymali łaskę, aby wziąć na siebie nasz krzyż i pójść za … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , ,
Leave a comment

The Holy and Life-Giving Cross

Almighty God, whose Son our Savior Jesus Christ was lifted high upon the cross that he might draw the whole world to himself: Mercifully grant that we, who glory in the mystery of our redemption, may have grace to take … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , ,
Leave a comment

It was Tuesday, September 11…

It was in the old city centre of Leiden, on the corner facing Saint Peter’s church. On this same spot the famous 14th-century jurist and book collector Philips van Leyden once had a magnificent library, which was called the ‘Templum … Continue reading

Posted in English entries | Tagged
Leave a comment

Był wtorek, 11 września…

Było to w samym centrum lejdejskiej starówki, naprzeciwko kościoła św. Piotra. W tym samym miejscu znajdowała się w XIV w. biblioteka słynnego czternastowiecznego prawnika i bibliofila Filipa z Lejdy, którą nazywano ‘Templum Salomonis’. W 1894 r. wykorzystano tę dawną nazwę … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged
Leave a comment