Tag Archives: Nowosielski

Jerzy Nowosielski was born 91 years ago

Today is (or would be) Jerzy Nowosielski’s (1923-2011) 91 birthday. This extraordinary artist and thinker, one of his kind against the rather dull background of Polish Orthodoxy, has been a source of great inspiration for us: both in his paintings … Continue reading

Posted in English entries | Tagged
Leave a comment

Epiphany

In two days we will celebrate Epiphany (ἐπιφάνεια, “manifestation”, “striking appearance”) the festival concluding the Twelve Days of Christmas. In the Polish tradition it is usually called the Feast of the Three Kings. The Dutch priest and author Johan M. … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , , , , , ,
Leave a comment

Epifania

Za dwa dni przypada Święto Epifanii (ἐπιφάνεια, “objawienie”, “pojawienie się”), kończące dwunastodniowe obchody Świąt Bożego Narodzenia. W polskiej tradycji nazywa się je zazwyczaj Świętem Trzech Króli. Zmarły w ubiegłym roku holenderski duchowny, pisarz i publicysta Johan M. Pameijer pisał w … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , , , , , ,
Leave a comment

Jerzy Nowosielski on the
Woman Figure in Catacomb Frescoes

It’s been a long time since we published a text by Prof. Jerzy Nowosielski, even though popularizing his thought is among the goals we set for the blog. The reason we post a fragment of the Professor’s conversations with Zbigniew … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , ,
Leave a comment

Jerzy Nowosielski o postaci kobiety
w malarstwie katakumbowym

Już dawno nie sięgaliśmy po teksty prof. Jerzego Nowosielskiego, chociaż popularyzacja jego myśli stanowi jeden z istotnych celów, które sobie stawiamy. Powodem, dla którego publikujemy dzisiaj fragment rozmów Profesora ze Zbigniewem Podgórcem,  jest “odkrycie” starożytnych malowideł ściennych w rzymskich katakumbach, … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , ,
Leave a comment

Orthodoxy and Me

These reflections were inspired by an article in the Guardian which deals with the negative influence the Orthodox tradition (and Roman Catholicism) had on Anglicanism and personally on the Archbishop of Canterbury, and by a conversation with one of our … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , ,
Leave a comment

Ja i prawosławie

Poniższe rozważania zostały zainspirowane lekturą artykułu z Guardiana, który wskazuje na negatywny wpływ tradycji prawosławnej (i rzymskokatolicyzmu) na anglikanizm i osobiście na Arcybiskupa Canterbury, oraz rozmową z jednym z naszych znajomych, luteraninem, który wyrażał zdziwienie z powodu mego stosunku do … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , , ,
Leave a comment