Tag Archives: Berdyaev

Lęk i bojaźń

The English version of this post is available here. Od kilku tygodni zamieszczamy na stronie Polskiej Wspólnoty Episkopalnej kalendarium liturgiczne. Przygotowująca je nasza znajoma z Edynburga, Krystyna Retecka, zwróciła uwagę, że w jednej z kolekt na przyszły tydzień pojawia się … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , ,
Leave a comment

On Fear and Sacred Terror

Polska wersja tego tekstu znajduje się tutaj. Since a few weeks ago we have been regularly posting a liturgical calendar (with Episcopal readings, collects and information about major church festivals) on the website of the Polish Episcopal Network. Our friend … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , ,
1 Comment

Repairing the world

Loukas posted a link to Berdyaev´s reflections on hell in a few places on FB, among others in the discussion group ´Gnoza – poznanie duchowe’ (Gnosis – spiritual cognizance). Several comments were written under the link, and one of them … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , , , , ,
Leave a comment

Naprawiać świat

Loukas zamieścił link do rozważań Bierdiajewa o piekle w kilku miejscach na FB, między innymi w grupie dyskusyjnej ‘Gnoza – poznanie duchowe’. Pod linkiem ukazało się kilka komentarzy, a jeden z nich zawierał m.in. te słowa: Na świecie jest syf, … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , , , , ,
2 Comments

Inner dialogue of the soul about hell

The topic of hell, of eternal damnation, and, as a response to it – of universal salvation -returns constantly in religious reflections, multiplying difficulties and tormenting the conscience of people influenced by Christian eschatology. There arises a tension between principles … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , , ,
Leave a comment

Wewnętrzny dialog duszy o piekle

­­­Temat piekła, wiecznego potępienia, a, jako odpowiedź na nie – powszechnego zbawienia, powraca ciągle w religijnych rozważaniach, piętrząc trudności i gnębiąc wrażliwe sumienia ludzi ukształtowanych przez chrześcijańską eschatologię. Pojawia się w jego kontekście napięcie pomiędzy zasadami trudnymi do pogodzonenia i … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , , ,
Leave a comment

Chrześcijanie a polityka

Poniższy fragment znalazłem w artykule rosyjskiego filozofa, Mikołaja Bierdiajewa, Does There Exist Freedom of Thought and Conscience in Orthodoxy? (Czy w prawosławiu istnieje wolność myśli i sumienia?), opublikowanym w 1939 r. w wydawanym przez niego czasopiśmie Put’.  Przy okazji chciałbym … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , ,
6 Comments