Nagrania modlitw

Znajdziecie tutaj nagrane przez nas modlitwy z episkopalnego Modlitewnika Powszechnego, na razie Modlitwę Południową oraz Kompletę.

Leave a Reply