Monthly Archives: July 2010

Komentarz cz. 3 | Commentary part 3

Przed wakacyjnym wyjazdem na Słowację i Węgry udało nam się przetłumaczyć jeszcze trzecią część komentarza ks. dra Richarda T. Nolana do „Zarysu wiary” z „Modlitewnika Powszechnego”. Sekcja trzecia zatytułowana jest Stare Przymierze, Dziesięć Przykazań, grzech i odkupienie. Na naszym blogu … Continue reading

Posted in English entries, Wpisy po polsku | Tagged , , , ,
2 Comments

Dlaczego anglikanizm? cz. 3

Poniższym tekstem mamy zamiar zamknąć, przynajmniej na razie, tę krotką serię. Niestety nie udało nam się ustalić, kto jest jego autorem. Zamieszczono go tu w 2005 r. Najprawdopodobniej nie jest to głos teologa ani duchownego, niemniej jest to bez wątpienia … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , ,
Leave a comment

Why Anglicanism? Part 3

The text below closes, at least for now, this short series. Unfortunately we didn’t manage to find out who its author is. It was posted here in 2005. Most likely it’s not a voice of a theologian or a clergyman, … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , ,
Leave a comment

Dlaczego anglikanizm? cz. 2

Gdy po raz pierwszy zajrzałem na – skądinąd naprawdę świetny – blog Ad Fontes Garetha Hughesa,  kapłana w Kościele Anglii, labourzysty, antymonarchisty, zajmującego się literaturą syryjską, i przeczytałem tekst zatytułowany Why I’m an Anglican w pierwszej chwili poczułem, muszę przyznać, … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , ,
Leave a comment

Why Anglicanism? Part 2

When I first visited the – by the way truly excellent – blog of Gareth Hughes, Ad Fontes, a priest of the Church of England, a member of the Labour Party, an anti-monarchist studying Syriac literature and read the text … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , ,
Leave a comment

Dlaczego anglikanizm? cz.1

Dlaczego ktoś jest/zostaje anglikaninem/episkopalianinem? Z jakiego powodu ludzie decydują się na zostanie/pozostanie członkiem jednego z Kościołów należących do pogrążonej w kryzysie Wspólnoty, narażając się niekiedy – zwłaszcza jeśli żyją na Wyspach Brytyjskich – na uczęszczanie do pustoszejących świątyń? Dzisiaj rozpoczynamy … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , ,
Leave a comment

Why Anglicanism? Part 1

Why someone is/becomes an Anglican/Episcopalian? For what reason do people decide to become/remain a member of one of the churches of the Communion in state of crisis, sometimes taking the risk – especially if they live on the British Isles … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , ,
Leave a comment