Tag Archives: Gay marriage

Przeciw małżeństwu?

Znajoma zapytała mnie niedawno dlaczego „polubiłem” na Facebooku stronę o nazwie „Anti-Marriage” (Przeciw małżeństwu). Chociaż nie była to w mojej intencji żadna poważna deklaracja, odpisałem próbując wyjaśnić swoje stanowisko w tej sprawie. Ponieważ od jakiegoś czasu planowałem opublikowanie na ten … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , ,
Leave a comment

Anti-Marriage?

A friend asked me recently why I “liked” a page on Facebook called “Anti-Marriage”. Though it was not meant to be a serious statement, I tried to explain my attitude to that issue. Since I’ve been planning to write something … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , ,
Leave a comment

Bless Them, O Lord

How much outraged criticism has been directed to the Episcopal Church and the other churches (the first one in the modern times being the Dutch Remonstrant Brotherhood in the eighties) which decided to bless same sex couples! They were – … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , ,
1 Comment

Pobłogosław im, Panie

Ileż to gromów posypało się na Kościół Episkopalny i inne Kościoły (pierwszym w czasach nowożytnych było holenderskie Bractwo Remonstranckie w latach osiemdziesiątych), które podjęły decyzję o udzielaniu błogosławieństwa na wspólną drogę ludziom tej samej płci! Była – i wciąż jest … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , ,
15 Comments

Homophobic? Re-Read Your Bible

For a long time we have been searching for some short piece of one of our favourite authors, Rev. Prof. Peter J. Gomes, on homosexuality. It was not easy, because briefness isn’t what characterizes the personal style of Rev. Gomes, … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , ,
1 Comment

Konwencja Generalna 2009 – co się stało, a co nie?

This article is a translation of the previous one in English. Ponownie publikujemy tekst odnoszacy sie do wydarzenia sprzed kilku miesiecy (ostatnia Konwencja Generalna obradowala w koncu w lecie ubieglego roku). Jednakze komentarz biskupa Pierre’a Whalona mozna odniesc nie tylko … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , ,
Leave a comment

What Didn’t Happen at General Convention 2009—and What Did?

We decided to publish another text concerning the events from a few months ago (the last General Convention took place this summer). Bishop Whalon’s commentary may be referred not exclusively to the Convention and the way it was reported by … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , ,
Leave a comment