Tag Archives: Lawrence Kushner

Repairing the world

Loukas posted a link to Berdyaev´s reflections on hell in a few places on FB, among others in the discussion group ´Gnoza – poznanie duchowe’ (Gnosis – spiritual cognizance). Several comments were written under the link, and one of them … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , , , , ,
Leave a comment

Naprawiać świat

Loukas zamieścił link do rozważań Bierdiajewa o piekle w kilku miejscach na FB, między innymi w grupie dyskusyjnej ‘Gnoza – poznanie duchowe’. Pod linkiem ukazało się kilka komentarzy, a jeden z nich zawierał m.in. te słowa: Na świecie jest syf, … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , , , , ,
2 Comments

Światło

Dobiegają końca zarówno obchody żydowskiej Hanuki jak i chrześcijańskiego święta światła – Bożego Narodzenia. Publikujemy z tej okazji fragment książki “Miód ze Skały” autorstwa Lawrence’a Kushnera, reformowanego rabina, pisarza i mistyka. Ten rozdział, zatytułowany originalnie “Światło świadomości”, to świetny przykład … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , ,
Leave a comment

Light

Hanuka is now being celebrated, the annual Jewish festival of light. On this occasion we publish a fragment of the book Honey from the Rock written by Rabbi Lawrence Kushner. This chapter is originally titled The Light of Awareness and … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , ,
Leave a comment

Liturgical Pieces, part 2

I could have expected it, actually: another holidays, another period of “enhanced liturgical activity” and there come immediately other “liturgical pieces”. There are so many and they vary so much this time that, beginning to write them down, I myself … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , , , , ,
Leave a comment

Kawałki liturgiczne, cz. II

Właściwie można się było tego spodziewać: kolejne wakacje, kolejny okres ‘wzmożonej aktywności liturgicznej’ i od razu pojawiają sie również kolejne ‘kawałki liturgiczne’. Tym razem jest ich tak wiele i są one tak różnorodne, że, zabierając sie do pisania, sam nie … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , , , , ,
10 Comments

Kawałki liturgiczne, cz. 1.
Co my właściwie robimy? I po co?

The English version of this article can be found here. “Gdzie przebywa Bóg?” Tym pytaniem zaskoczył rabbi z Kocka kilku uczonych mężów, którym przydarzyło się odwiedzić go. Zaśmiali się i powiedzieli „Cóż to za pytanie! Czyż nie cały świat jest … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , , ,
3 Comments