Monthly Archives: April 2012

The Minimum Necessary

Anglicanism is a basic way of being Christian, not an ideology. It seeks to give the faithful the minimum necessary that each requires in order to follow Christ. We do not claim to hold the fullness of the faith, as … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , ,
2 Comments

Konieczne minimum

Anglikanizm jest rudymentarnym sposobem bycia chrześcijaninem, a nie ideologią. Stara się dać wierzącym konieczne minimum, którego potrzebuje każdy, aby podążać za Chrystusem. Nie rościmy sobie pretensji do posiadania pełni wiary, której nikt inny nie posiada. Mogę delektować się całym chrześcijaństwem: … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , ,
Leave a comment

A bit of Antiochia in Glane

In the presentation we delivered at the meeting Bringing the Episcopal Church to Cracow, we referred, among other things, to the topic of myths that shape (or perhaps misshape) our view of reality. There are plenty. One relates Christianity to, … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , ,
1 Comment

Odrobina Antiochii w Glane

W prezentacji, którą przedstawiliśmy na krakowskim spotkaniu Przybliżyć Kościół Episkopalny, pojawił się między innymi temat mitów, które kształtują (a może raczej wypaczają) nasze spojrzenie na rzeczywistość. Jest ich niezliczona ilość. Jednym z nich jest mit, który łączy, a nawet utożsamia, … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , , ,
Leave a comment

Wisdom of Easter

Today the Eastern Churches celebrate Pascha. This is an opportunity for us to catch up and post the translation of the Easter sermon Pradusz preached last week, first during the Easter Vigil in the KGIJ, and then, slightly changed, on … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , ,
Leave a comment

Mądrość Wielkanocy

Jutro Kościoły chrześcijańskiego Wschodu świętują Paschę. A my przy tej okazji nadrabiamy zaległości z ubiegłego tygodnia i udostępniamy przekład wielkanocnego kazania, które Pradusz wygłosił tydzień temu najpierw na nabożeństwie wigilijnym w KGIJ, a następnie, w nieco zmienionej formie, w poranek … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , ,
2 Comments

Naprawdę wierzył w Zmartwychwstanie
He really believed in the Resurrection

W Kościołach tradycji wschodniej przypada dziś Wielki Piątek. Krok za krokiem zbliża się Pascha. Za nieco ponad dwadzieścia cztery godziny w Kościołach wschodnich w Europie rozlegnie się radosne “Christos anesti” i “Christos woskrese”. To dobry moment, aby polecić audycję poświęconą … Continue reading

Posted in English entries, Wpisy po polsku | Tagged , , , ,
Leave a comment