Monthly Archives: February 2010

św. Grzegorz Palamas i Święto Przemienienia

  Dzisiaj w tradycji prawosławnej świętowana jest niedziela św. Grzegorza Palamasa,późnobizantyjskiego ojca Kościoła, który znany jest przede wszystkim ze swojej obrony praktyki tzw. Modlitwy Jezusowej i rozwinięcia koncepcji energii Bożych w polemice z okcydentalistycznie myślącym Baarlamem z Kalabrii. Na Zachodzie … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , ,
Leave a comment

Lenten Dangers and Opportunities

We recommend you to listen to the Rev. Peter Gomes’s sermon from the first Lenten Sunday in which he reflects upon the nature of the Great Lent, peoples approach to it and various spiritual practices that we get involved in … Continue reading

Posted in English entries, Wpisy po polsku | Tagged , ,
Leave a comment

The Lent has just begun

Almighty and everlasting God, you hate nothing you have made and forgive the sins of all who are penitent: Create and make in us new and contrite hearts, that we, worthily lamenting our sins and acknowledging our wretchedness, may obtain … Continue reading

Posted in English entries | Tagged ,
Leave a comment

More about the Archbishop´s visit to the USA

The information that the spiritual leader of the Anglican Communion, Dr Rowan Williams, has received an honorary doctorate from one of the leading orthodox academies in the world, St. Vladimirs Seminary in New York, has reached Polish internet media either. … Continue reading

Posted in English entries | Tagged
Leave a comment

Jeszcze o wizycie Abp. Williamsa w USA

Informacja o przyznaniu duchowemu zwierzchnikowi Wspólnoty Anglikańskiej, abp. dr. Rowanowi Williamsowi, honorowego doktoratu przez jedna z wiodących uczelni prawosławnych na świecie, Seminarium św. Włodzimierza w Nowym Jorku, dotarła również do polskich mediów internetowych. Wprawdzie nasi przyjaciele z www.ekumenizm.pl przedłożyli nad … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged
Leave a comment

Archbishop of Canterbury receives honorary doctorate from St. Vladimir’s Orthodox Seminary

Polska wersja tego artykułu znajduje się tu. The Archbishop of Canterbury, Dr. Rowan Williams, received an honorary doctorate from St.Vladimir’s Orthodox Seminary. We find it noteworthy in the context of the Anglican-Orthodox relations and encourage you to read the full … Continue reading

Posted in English entries | Tagged ,
Leave a comment

Abp Williams otrzymał doktorat honoris causa Seminarium Św. Włodzimierza

The English version of this article is available here. Arcybiskup Canterbury, Dr Rowan Williams, otrzymał doktorat honoris causa PrawosławnegoSeminarium Św. Włodzimierza w Nowym Jorku. Uważamy to za istotne wydarzenie w kontekście prawosławno-anglikańskich stosunków i zachęcamy do przeczytania pełnego sprawozdania z … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged ,
Leave a comment