Monthly Archives: November 2010

Lessons and Carols

Pierwsza niedziela Adwentu w Kościołach anglikańskich na całym świecie, podobnie jak wieczór wigilijny, stoi pod znakiem specjalnej formy liturgicznej zwanej Service lub Festival of Lessons and Carols (nabożeństwa albo święto czytań i kolęd). W ten sposób czytania i kolędy tworzą … Continue reading

Posted in English entries, Wpisy po polsku | Tagged , , , ,
Leave a comment

Advent

Today is the first Sunday of Advent. We’ve found this text in The Episcopal Liturgical Appointment Calendar: Advent is coming, not our coming to God, but his to us. We cannot come to God, he is beyond our reach; but … Continue reading

Posted in English entries, Wpisy po polsku | Tagged , , , ,
Leave a comment

Zbliża się Święto Dziękczynienia

Tradycyjnie był to czas składania podziękowań za obfite zbiory. Korzenie tego święta sięgają obchodów, które miały miejsce w 1621 r. na plantacji w Plymouth, gdzie tamtejsi osadnicy zorganizowali święto zbiorów po udanych żniwach. Zwyczaj ten kontynuowano w późniejszych latach, początkowo … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , ,
Leave a comment

Thanksgiving is at hand

Traditionally, it has been a time to give thanks for a bountiful harvest. The holiday traces its origins from a 1621 celebration at the Plymouth Plantation, where the Plymouth settlers held a harvest feast after a successful growing season. This … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , ,
2 Comments

Chrystus Król – kazanie

Wczoraj byłem na modlitwie wieczornej z sakramentem komunii świętej w starokatolickiej katedrze (która jest jednocześnie anglikańskim kościołem parafialnym) w Haarlemie. Kazanie wygłaszał ks. dr Mattijs Ploeger, który ukończył studia teologiczne w Lejdzie (NL), Utrechcie (NL) i Cambridge (GB), a obecnie … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , , ,
2 Comments

Christ the King, a Sermon

Yesterday I attended Evening Prayer with the Holy Communion in the Old Catholic Cathedral (which is also an Anglican parish church) in Haarlem. The preacher was Rev. Dr. Mattijs Ploeger who studied theology in Leiden (NL), Utrecht (NL) and Cambridge … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , , ,
2 Comments

Chrystus Król

Wszechmogący i wiekuisty Boże, uczyniłeś z jednej krwi wszystkie narody ziemi i chcesz, aby żyły razem w pokoju i harmonii; więc określ kurs tego świata, ażeby wszyscy ludzie zostali zgromadzeni razem pod łagodnym panowaniem Chrystusa; przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , ,
Leave a comment