Tag Archives: Reformation

Rowan Williams o reformacji
Rowan Williams on Reformation

Pojutrze Kościoły protestanckie obchodzą Dzień Reformacji. Również i my upamiętniamy na blogu to przełomowe wydarzenie w historii zachodniego Kościoła, które na dobre zmieniło również oblicze Kościoła Anglii, a co za tym idzie walnie przyczyniło się do narodzin anglikanizmu jako odrębnej … Continue reading

Posted in English entries, Wpisy po polsku | Tagged , , , , ,
Leave a comment

Uczestnictwo w życiu Boga, cz. III

Z dużym opóźnieniem udało nam się wreszcie przetłumaczyć trzecią część rozważań ks. Jonasa Erica Swenssona, dotyczących mistycznego aspektu teologii Reformatora z Wittenbergi. Zapraszamy do lektury. Zgodnie z zapowiedzią, dołączamy do tekstu kolejną wersję hymnu Warownym grodem jest nasz Bóg. Porównanie … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , ,
3 Comments

Participating in the Life of God, part III

With large delay, we finally managed to translate the third part of Rev. Jonas Erik Swensson’s reflections on the mystical aspect of the theology of the Reformer from Wittenberg. We invite you to read it. Like we have announced, we … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , ,
Leave a comment

Uczestnictwo w życiu Boga, cz. II

Po kilku dniach przerwy powracamy do tekstu ks. Erica Jonasa Swenssona o Marcinie Lutrze. W drugiej części, którą dzisiaj publikujemy, kluczową rolę odgrywa przeciwstawienie ducha (bądź duszy) ciału. Dla właściwego zrozumienia wywodu Reformatora konieczne jest, abyśmy pamiętali, iż Luter nie … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , ,
Leave a comment

Participating in the Life of God, Part II

After a few days we come back to the text by Rev. Eric Jonas Swensson on Martin Luther. In the second part, which we publish today, the crucial role is played by the opposition between spirit (or soul) and the … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , ,
Leave a comment

Participating in the Life of God, Part I

The Reformation Day we celebrated yesterday is not to be found in the Anglican church calendar. This shows the whole ambiguity characterizing the Anglican attitude towards the 16th century Reformation. On the one hand, the Anglican churches are without any … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , ,
1 Comment

Uczestnictwo w życiu Boga, cz. I

Mijającego właśnie Święta Reformacji próżno szukać w anglikańskim kalendarzu liturgicznym. Ten brak ukazuje całą ambiwalencję charakteryzującą stosunek anglikanizmu do XVI-wiecznej reformy Kościoła. Z jednej strony Kościoły anglikańskie są bez najmniejszej wątpliwości Kościołami reformacji. Dla Kościoła Anglii reformacja była momentem przełomowym. … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , ,
Leave a comment