Tag Archives: philosophy

Inner dialogue of the soul about hell

The topic of hell, of eternal damnation, and, as a response to it – of universal salvation -returns constantly in religious reflections, multiplying difficulties and tormenting the conscience of people influenced by Christian eschatology. There arises a tension between principles … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , , ,
Leave a comment

Wewnętrzny dialog duszy o piekle

­­­Temat piekła, wiecznego potępienia, a, jako odpowiedź na nie – powszechnego zbawienia, powraca ciągle w religijnych rozważaniach, piętrząc trudności i gnębiąc wrażliwe sumienia ludzi ukształtowanych przez chrześcijańską eschatologię. Pojawia się w jego kontekście napięcie pomiędzy zasadami trudnymi do pogodzonenia i … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , , ,
Leave a comment