Tag Archives: Lent

Ash Wednesday: Lent Begins

The Collect for Ash Wednesday is not prayed only on the first Wednesday of Lent, but is repeated every day throughout it. It was composed by Archbishop Thomas Cranmer, who used as its base Latin Collect prayed at the benediction … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , , , , ,
Leave a comment

Środa Popielcowa: rozpoczyna się Wielki Post

Wszechmogący i wieczny Boże, który nie odnosisz się z nienawiścią do niczego, co stworzyłeś, i odpuszczasz grzechy wszystkim tym, którzy pokutują; stwórz i uczyń nam nowe i skruszone serca, abyśmy, godnie opłakując nasze grzechy i uznając naszą nikczemność, mogli otrzymać … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , , , , ,
Leave a comment

Paschal Reflections
Refleksje paschalne

Today we start publishing short reflections for the Paschal Triduum. We asked our internet friend, Helen Waddle, to write them for us. Helen is a vocational deacon in the Episcopal Diocese of Oklahoma (ECUSA) serving out of Church of the … Continue reading

Posted in English entries, Wpisy po polsku | Tagged , , , , , , , , ,
Leave a comment

Kim jestem?

Łaskawy Boże, wykraczający poza wszystko, obecny wśród nas, obdarzyłeś łaską swojego sługę Dietricha Bonhoeffera, aby poznał i nauczał prawdy takiej, jaka jest w Jezusie Chrystusie, i zapłacił cenę za naśladowanie Go; spraw, abyśmy, wzmocnieni jego nauczaniem i przykładem, mogli przyjąć … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , , ,
Leave a comment

Who am I?

Gracious God, the Beyond in the midst of our life, you gave grace to your servant Dietrich Bonhoeffer to know and to teach the truth as it is in Jesus Christ, and to bear the cost of following him; Grant … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , , ,
1 Comment

The Truth is Flesh and Blood

Yesterday I attended a service in the German Protestant Parish in The Hague. The sermon on the Lord’s Supper preached by the Rev. Eckhart Benz-Wenzlaff seemed to us an interesting continuation of and supplement to the Rev. Greg Neal’s sermon … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , , ,
Leave a comment

Prawda jest z ciała i krwi

Wczoraj byłem na nabożeństwie w Niemieckiej Parafii Ewangelickiej w Hadze. Kazanie o Wieczerzy Pańskiej, które wygłosił ks. Eckhart Benz-Wenzlaff, wydało nam się interesującą kontynuacją i uzupełnieniem kazania pastora Grega Neala, które niedawno zamieściliśmy. W Kościele starożytnym okres Wielkiego Postu (pasyjny) … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , , ,
Leave a comment