Tag Archives: Bonhoeffer

Faith that overcomes all fear of the future

Today is Thanksgiving: this ultra-American festival for whose roots – at least according to some – we should look in the place where I’m writing these words, the Dutch city of Leiden and the festivities commemorating the end of the … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , , , , ,
Leave a comment

Wiara, która pokonuje lęk przed przyszłością

Dzisiaj Święto Dziękczynienia: ten ultraamerykański zwyczaj, którego korzeni – przynajmniej według niektórych – trzeba szukać właśnie w miejscu, w którym piszę te słowa – holenderskiej Lejdzie i obchodach zakończenia jej oblężenia w 1574 r. (pisaliśmy o tym tutaj).  Mało brakowało, … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , , , ,
1 Comment

What do I really believe in?

68 years ago, on April 9 1945, the German Lutheran minister and theologian involved in the resistance movement to Hitler, Dietrich Bonhoeffer, spoke his last words: „Das ist das Ende. Für mich aber der Beginn des Lebens”  (“It’s the end. … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , ,
Leave a comment

W co naprawdę wierzę?

68 lat temu, 9 kwietnia 1945 r., niemiecki pastor ewangelicki, teolog i bojownik antyhitlerowskiego ruchu oporu Dietrich Bonhoeffer wypowiedział swoje ostatnie słowa: „Das ist das Ende. Für mich aber der Beginn des Lebens” (“To koniec. Dla mnie jednak początek życia”). … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , ,
Leave a comment

By Gentle Powers
Dobrymi Mocami

All our readers, friends and faithful supporters we wish abundant blessings of the Lord in the coming year 2012, and to the wishes we add a song to the poem of Dietrich Bonhoeffer “Von guten Mächten”, in German and English. Wszystkim … Continue reading

Posted in English entries, Wpisy po polsku | Tagged ,
1 Comment

Kim jestem?

Łaskawy Boże, wykraczający poza wszystko, obecny wśród nas, obdarzyłeś łaską swojego sługę Dietricha Bonhoeffera, aby poznał i nauczał prawdy takiej, jaka jest w Jezusie Chrystusie, i zapłacił cenę za naśladowanie Go; spraw, abyśmy, wzmocnieni jego nauczaniem i przykładem, mogli przyjąć … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , , ,
Leave a comment

Who am I?

Gracious God, the Beyond in the midst of our life, you gave grace to your servant Dietrich Bonhoeffer to know and to teach the truth as it is in Jesus Christ, and to bear the cost of following him; Grant … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , , ,
1 Comment