Tag Archives: Pierre Whalon

Bringing the Episcopal Church to Cracow

Answering in advance the question which may occur to some of you, we emphasize at the outset: no, we have not expected this as well! Setting up our blog, we didn’t have any missionary ambitions. We wanted above all to … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , , ,
1 Comment

Anglikanie i starokatolicy
Część II: Nie ma drogi do jedności, jedność sama jest drogą

Szwajcarski teolog starokatolicki, ks. biskup Urs Küry (1901-1976), pisał: “jeśli chcemy bliżej określić stosunek Kościoła starokatolickiego do Anglikańskiej Wspólnoty Kościelnej, to musimy wyjść od porozumienia zawartego w Bonn w 1931 r.”. Ponieważ piszemy ten tekst z okazji 80. rocznicy jego … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , , , ,
Leave a comment

Anglicans and Old Catholics
Part II: There is no way towards unity, unity is a way

Swiss Old Catholic theologian, Urs Küry (1901-1976), wrote: “if we want to determine more precisely the attitude of the Old Catholic Church to the Anglican Communion, we have to start with the agreement concluded in Bonn in 1931”. Since we … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , , , ,
Leave a comment

Czym jest anglikanizm?

Czego szukacie, odwiedzając naszego bloga? Wielu szuka informacji o anglikanizmie i następnie zostaje u nas… przez 10 sekund. To oczywiście może oznaczać, że po prostu nie da się nas czytać, albo że szukacie informacji, których tu nie ma. A może … Continue reading

Posted in Wpisy po polsku | Tagged , , , , ,
1 Comment

What is Anglicanism?

What are you looking for, visiting our blog? Many of you look for information about Anglicanism and then stay on our site… for 10 seconds. Of course, this can simply mean that we are not really readable, or that you … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , , , , ,
1 Comment

Moralność, morderstwo i David Kato

Kilka dni temu PW Pierre Whalon, biskup Konwokacji Kościołów Episkopalnych w Europie, wystosował następujące oświadczenie w związku ze śmiercią Davida Kato Kisule (kilka dni wcześniej opublikowaliśmy oświadczenia NPW Rowana Williamsa i Katharine Jefferts Schori na ten temat): David Kato zapłacił … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , ,
Leave a comment

Morality, murder, and David Kato

Two days ago, the Rt. Rev. Pierre Whalon, Bishop in charge of the Convocation of Episcopal Churches in Europe, issued the following statement on the death of David Kato Kisule (a few days ago, we published the statements of the … Continue reading

Posted in English entries | Tagged , ,
Leave a comment