Never place a period…
Nigdy nie stawiaj kropki…

polishFlag… tam, gdzie Bóg postawił przecinek. To zdanie pojawia się w filmiku, który dzisiaj znaleźliśmy na stronie United Church of Christ, i który bardzo nam się spodobał. Z pomocą wielu obrazów i niewielkiej liczby słów stara się on przybliżyć widzowi “język Boga”, język powitania, akceptacji, ale również wyzwania pod adresem każdego z nas. Zapraszamy do zapoznania się z “Językiem Boga”.

union-jack-stars-and-stripes… where God has placed a comma. This sentence appears in the film we found today at the website of the United Church of Christ.  We liked it very much. By many pictures and a few words it tries to introduce the “language of God” to the viewer – a language welcoming, accepting, but also challenging all of us. We invite you to learn the “Language of God”.

This entry was posted in English entries, Wpisy po polsku and tagged , , . Bookmark the permalink.

One Response to Never place a period…
Nigdy nie stawiaj kropki…

  1. Matthias says:

    Święta Prawda! NIGDY nie wolno stawiać kropki TAM, gdzie Bóg postawił przecinek… Doświadczyłem tego wiele razy w ciągu ostatnich lat, kiedy myślałem, że już wszystko stracone. Ale moje doświadczenia (także i te duchowe) nauczyły mnie jednego: OSTATECZNE SŁOWO (zarówno w porządku indywidualnym, jak i wspólnotowym, czy lepiej: ogólnoeklezjalnym) ZAWSZE NALEŻY DO BOGA I NIE WOLNO NIGDY PRZEKREŚLAĆ ŻADNEGO CZŁOWIEKA!!!

Leave a Reply