Paschal Vigil – Paschal Thoughts
Wigilia Paschalna – paschalne refleksje

We wanted to post here the transcript of the Rev. Prof. Peter J. Gomes’ (1942-2011) Easter Sermon. The great preacher from Harvard has hoped to the very end that on Easter he would come back to his Memorial Church in order to preach that sermon. Unfortunately, something else happened. We decided nevertheless to publish a picture taken in Harvard at the Paschal Vigil, which depicts Rev. Gomes lighting the Paschal Candle – a symbol of resurrection and life, as well as two Paschal quotations from his writings. The recordings of the Rev. Prof. Peter J. Gomes’ sermons you may find on the Memorial Church’s website.

…the resurrection is a continuing event which involves everyone who dares be involved in it.  Easter is not just about Jesus, it’s about you.  Jesus has already claimed his new life. What about you?  Easter is not just about the past, it’s about the future.  Your best days are ahead of you.  The proof of the resurrection is in your hands and in your life.

Indeed, the greatest argument for the validity of the Christian life is the life of a Christian: we are the arguments for the resurrection; we are the living roots for the existence of God.

W tym miejscu miał się pojawić transkrypt wielkanocnego kazania ks. prof. Petera J. Gomesa (1942-2011). Harwardzki kaznodzieja żywił do końca nadzieję, że na Wielkanoc powróci do swojego Memorial Church, aby to kazanie wygłosić. Niestety stało się inaczej. Mimo to postanowiliśmy opublikować fotografię z Wigilii Paschalnej w Harwardzie, na której ks. Gomes zapala paschał – symbol zmartwychwstania i życia – oraz dwa cytaty o tematyce paschalnej zaczerpnięte z jego publikacji. Nagrania kazań ks. prof. Petera J. Gomesa znajdziecie na stronie Memorial Church.

(…) zmartwychwstanie jest ciągłym wydarzeniem, które angażuje każdego, kto odważy się pozwolić w nie zaangażować. W Wielkanocy nie chodzi tylko o Jezusa, chodzi o ciebie. Jezus już sięgnął po swoje nowe życie. A co z tobą? W Wielkanocy nie chodzi tylko o przeszłość, chodzi o przyszłość. Twoje najlepsze dni są jeszcze przed tobą. Dowód na zmartwychwstanie jest w twoich rękach i w twoim życiu.

W istocie, największy argument na rzecz zasadności życia chrześcijańskiego to życie chrześcijanina: jesteśmy argumentami na rzecz zmartwychwstania; jesteśmy żywymi korzeniami istnienia Boga.

This entry was posted in English entries, Wpisy po polsku and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply